23 juli, 2019

Waxholmsbolaget firar 150 år i skärgården

I år firar Waxholmsbolaget 150 år i skärgården. Sedan starten 1869 har rederiet kryssat igenom två världskrig, införandet av kvinnors rösträtt, övergången till högertrafik och två sekelskiften – och idag är Waxholmsbolaget Stockholms skärgårds blodomlopp.

Pressmeddelande:

Jubileet firades bland annat med deltagande på Skärgårdsbåtens dag i Vaxholm 12 juni.

Waxholmsbolaget bildades 1849, då under namnet Djurgårds-Ångbåts-Aktie-Bolag. 1869 ombildades bolaget till Waxholms Ångfartygs Aktiebolag eller ”Waxholmsbolaget” som det i folkmun kom att kallas.

Verksamheten växte och 1899 köptes det konkurrerande Stockholm-Vaxholm Rederi AB upp. I samband med detta ändrades bolagsnamnet till Waxholms Nya Ångfartygs AB. Runt sekelskiftet tillkom också många av de klassiska skärgårdsfartygen Express I, Norrtelje, Waxholm I, Waxholm II och Prins Gustaf.

I mars 1978 brann Waxholm i Stavsnäs och totalförstördes vilket minskade bolagets antal ångfartyg till två. Waxholmsbolagets kvarvarande tre klassiska fartyg Västan, Norrskär och Storskär är ännu i trafik.

1913 övertog Stockholms Enskilda Bank det ekonomiska ansvaret för Waxholmsbolaget, med ambitionen att utveckla bolaget och bedriva trafik i hela Stockholms skärgård. Det var under denna tid som Waxholmsbolaget fick sin välkända blå-gula skorstenslogotyp, med ett stort svart W, ritat av marinmålaren Jakob Hägg.

Under 1940-talet, som inleddes med några hårda vintrar, exempelvis krigsvintrarna 1940–1942, var Waxholmsbolaget bland de få som nådde folket som var bofast ute i skärgården. Dagspressen rapporterade flitigt om när Waxholmsbolaget bröt isoleringen med dåtidens kraftiga ångbåtar. På den tiden var vintertrafiken ytterst gles i skärgården. Två – tre turer i veckan fick räcka.

Dagens vinterfartyg är så starka att de tar sig fram i alla förekommande skärgårdsisar. De är byggda för hårda isvintrar som de vi haft ett antal gånger sedan 1980-talet. Från vintern 2018/2019 finns också den nya isbrytaren Yxlan i flottan, som går året runt.

1946 tog Stockholms Rederi AB Svea över aktiemajoriteten i Waxholmsbolaget. Med tiden framstod det som ett trafikpolitiskt mål att det fanns en väl fungerande skärgårdstrafik i Stockholms skärgård. Båttrafiken började mer och mer betraktas som en del av det samlade utbudet av kollektivtrafik.

1967 tog Stockholms läns landsting över ägandet av Waxholmsbolaget. Sedan 1994 driver inte Waxholmsbolaget trafiken i egen regi utan är på samma sätt som SL en beställare, som tecknar avtal med olika entreprenörer.