20 augusti, 2019

25 år under segel tillsammans

Den 22–25 augusti 1994 seglade fem för varandra obekanta personer tillsammans från Hinsholmen i Göteborg till Väderöarna och åter. Tre västkustbor, en stockholmare och en skåning. Upprinnelsen var en privat annons riktad till seglande pensionärer.

Under seglingen fattar de beslutet att inbjuda till möte för att bilda föreningen Seniorseglarna i Göteborg. Den idag enda föreningen i sitt slag i Sverige för seglingsintresserade seniorer.

Ingen av grundarna trodde att intresset skulle vara så stort att det redan vid det konstituerande mötet hösten 1994 deltog 15 personer. Utvecklingen har sedan varit god och medlemsantalet har stadigt ökat. Den 22 augusti fyllde föreningen 25 år.

Seniorseglarna har nu ett 40-tal medlemmar med skiftande båtliv, utbildning och yrkesbakgrund. Medlemmarna är födda under 1930- och 40-talen. De har ca 25 segelbåtar på fem till tolv meters längd, främst i och kring Göteborg.

Seniorseglarna har program året runt, även för medlemmar som slutat sitt aktiva seglarliv. Målet är att ge alla möjlighet att ha kontakt med båtlivet och få ett rikare liv. De som inte längre har egen båt kan segla med andra medlemmar. Carl-Erik Carlsson, en av grundarna och idag 88 år, säger: ”När vi bildade vår förening hade jag inte en tanke att jag skulle segla 25 år till. Det hade jag inte gjort utan Seniorseglarna.”

Verksamheten under sommaren har fokus på dagseglingar och eskadersegling.

Dagseglingarna varje onsdag går omväxlande till Göteborgs södra och norra skärgårdar.

– Det kan verka ganska odramatiskt att gå ut över dagen, men väder och vind kan skifta ordentligt på några timmar, säger Carl-Erik.

Varje år under 25 år har föreningen genomfört en långsegling i form av våreskader, främst till danska och norska farvatten samt Bohuslän. Våren 2019 gick eskadern på fem båtar och 16 seglare till norska Sörlandet.

Under vintersäsongen har Seniorseglarna program varje onsdag. Främst föredrag och studiebesök. Medlemmarna medverkar även själva, t.ex. med föredrag under rubriken ”Mitt Båtliv”. De har stor och respektingivande kunskap om allt som hör båtlivet till. Navigation, seglingsteknik, sjömanskap, båtvård, etc. Kunskapen om seglingsförhållandena i Göteborgs skärgård och Bohuslän är oändlig.

Föreningens husband ”The Swinging Sailors” höjer temperaturen på en träff varje år. Hur många segelklubbar har en sådan tillgång?

Den positiva medlemsutvecklingen har lett till att vinteraktiviteterna under senare år flyttats till anrika Långedrags Segelsällskaps klubbhus.

Text: Ulf Arensberg

 

Bilder

  1. Seniorseglarnas jubileumseskader till Norge våren 2019. Fyra av båtarna i Arendals hamn. Foto: Anders Flink.

  1. Malö 37 ”Fenix” angör Sörlandet i tät dimma. Tore Andersson spanar. Foto: Anders Flink.

  1. Belöning efter en dags eskadersegling. Samling kring ärtor och punch. Foto: Anders Flink.

  1. En av Seniorseglarnas grundare för 25 år sedan Carl-Erik Carlsson lägger till vid Köpstadsö utanför Göteborg. Foto: Ulf Arensberg.

  1. Några Seniorseglare lägger ut från Styrsö fiskhamn under dagsegling. Foto: Lena Lind.

  1. Seniorseglarnas band ”The Swinging Sailors” i Långedrag. Foto: Ulf Arensberg.