27 augusti, 2019

Båtklubbarnas Dag för tionde gången på lördag

På lördag 31 augusti är det dags för den tionde upplagan av Båtklubbarnas Dag. Den här dagen är ett fint tillfälle att följa båtlivet i Stockholm med vackra klassiska båtar på parad.

Båtklubbarnas Dag började med några klubbar i det inre av Stockholms vatten och cirka 130 båtar sommaren 2010. Syftet var att arrangera en dag med fest och parad, uppvisning av båtklubbar och mängder av båtar.

Men det finns även en allvarlig bakgrund. De ideella båtklubbarna har funnits tätt intill och inne i städerna sedan över 100 år och utgör ett starkt inslag i såväl stadsbild som för innevånarnas rekreation. Idag lever dessa båtklubbar ett alltmer osäkert liv på grund av hur samhället förändras.

Bilderna är från Båtklubbarnas Dag 2018.

– Vi vill att när nya stadsdelar växer fram intill vatten ska hänsyn tas till båtklubbarna. Detsamma gäller när beslut tas om till exempel arrendeuttag och miljöåtgärder, säger Stefan Iwanowski från arrangörsgruppen Båtklubbarnas Dag.

I år deltar bland annat följande båtklubbar:

Dianelunds Båtsällskap, Grinds Hages Båtklubb, Heleneborgs Båtklubb, Gröndals Båtklubb, Göta Segelsällskap, Ligna Båtsällskap, Långholmens Båtklubb, Reimers Båtsällskap, Rörstrands Båtsällskap, Västermalms Båtklubb, Årsta Motorbåtklubb, Ängsholmens Båtsällskap.

Program:

10.00–15.00 ca Öppet hus och aktiviteter i klubbarna (tiden varierar mellan klubbarna)

15.00 samling vid Stadshusbron, genom Karlbergskanalen, ut vid Ulvsundasjön, under Essingebron och tillbaka till Riddarfjärden.

15.30 samling i Årstaviken för färd in till Riddarfjärden

16.00 Alla båtar samlas i Riddarfjärden

Info: www.batklubbarnasdag.se