18 september, 2019

Svensk får prestigefull ordförandepost i FN:s sjöorgan IMO

Mikael Renz jobbar redan idag i Electronic business, en av de IMO-grupper som sorterar under FAL kommittén. Electronic business har hand om att digitalisera rapporteringen av fartygsanlöpen.

-Vi jobbar för att få till standarder för fartygsrapporteringen i hela världen och med att göra rapporteringen kring hamnanlöp enklare att hantera för fartygen, säger Mikael Renz.

Den 8 april i år blev det obligatoriskt för alla som undertecknat FAL-konventionen att ta emot de så kallade FAL-dokumenten även i elektroniskt format.

-De är även med i den nya lagstiftningen i EU kring European Maritime Single Window (EMSW) som ska vara implementerat senast 2025, säger Mikael Renz och fortsätter: FAL står för Facilitation – förenkling; något som underlättar för världens sjöfart.

Det kommer att bli bra svensk bemanning inom FAL kommittén. Marina Angsell från Transportstyrelsen leder hela kommitténs arbete som ordförande, ett bra betyg för Sverige att få förtroendeposter. Idag är det nästan 130 sjöfartsländer som har skrivit på konventionen.

-­Det gäller att hålla tungan rätt i mun. När jag arbetade som delegat var det bara Sveriges perspektiv som gällde. Det är en annan typ av argumentation som måste vara väl förankrad på hemmaplan. Men när jag håller i klubban måste jag förstås beakta alla synpunkter och försöka hitta vägar till samsyn. Det vi kommer fram till blir sedan efter godkännande en del av FAL-konvention som medlemsländerna använder som regelverk för sjöfarten i hela världen. Jag är såklart stolt och glad över att ha fått det här förtroendet från IMO, säger Mikael Renz avslutningsvis.

Bilden: Mikael Renz, Sjöfartsverket.