20 september, 2019

1 000 båtmotorer ska stjälas – ingen stoppar utförseln

De närmaste veckorna kommer 1 000 svenska båtmotorer att stjälas, enligt polisen. Ingen stoppar utförseln vid våra gränser när motorerna körs till de internationella stöldligornas baser.

Siffran 1 000 båtmotorer baseras på statistik från polisen och Larmtjänst. I deras sammanställningar framgår tydligt att höstsäsongen, när de flesta båtarna står på land, är en riktigt ”het” period för båtmotortjuvarna. Det är enklare att stjäla en båtmotor som fortfarande hänger på en båt på land och stöldligorna vill ha mesta möjliga effekt med minsta möjliga insats.

Totalt stjäls det cirka 2 500 båtmotorer varje år i Sverige. De har ett marknadsvärde för svenska konsumenter på 200–300 Mkr, men i stöldligornas ögon är beloppen betydligt lägre. Enligt uppgifter från polisen som Båtliv tog del av för några år sedan fick tjuvarna då cirka 3 000 kr i betalt av en hälare ”på andra sidan Östersjön”.

Anledningen att den här verksamheten kan fortsätta beror på den svenska lagstiftningen, som inte förbjuder utförsel av stöldgods. Ett numera välbekant faktum för de flesta…

Det är inte heller någon hemlighet att det är internationella stöldligor som står för den här verksamheten. Samtliga de större ligor som myndigheterna och försäkringsbolagen ser i den här verksamheten kommer från ”de forna östländerna”.

Inget annat land inom EU har den här problematiken i motsvarande omfattning. Våra grannländer har en helt annan nivå på stölder av båtar och båtmotorer. I Norge, som har minst lika många båtar per invånare som Sverige, är det till exempel inte vanligt med varken Klass 3-kätting med lås eller GPS-sändare på båtarna. I Sverige är det nödvändigt.

Båtbranschen är inte på något sätt ensam om att drabbas av den här sortens stölder. Byggbranschen, jordbrukare och olika sorters butiker är minst lika drabbade.

Lars-Åke Redéen

Bästa brottsförebyggande åtgärderna

Även om inlåsning inom tak och väggar och dörr med ordentligt lås är bästa lösningen, finns flera andra sätt som försvårar för båttjuvarna. Med spårsändare och ordentlig märkning kan den stulna båtmotorn återbördas till ägaren. Här följer Svedeas bästa tips:

Lås in båtmotorn eller hela båten inomhus

Gå med i Båtsamverkan: https://www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Temasidor/Tema-Batsamverkan/

Installera söksystem

Använd alltid godkänt lås och kätting

Märk både båt och motor med Securmark: https://www.securmark.se/rabatt-pa-forsakringen/