20 september, 2019

Smart VHF med touchskärm

Vesper Marine från Nya Zeeland har lanserat världens första VHF Radio med touchskärm. Cortex VHF är utvecklad för marin användning och har redan fått det prestigefyllda priset ”Best New Product Award” vid årets NMEA Conference.

Förutom touchskärmen har den nya VHF:en även integrerad SOTDMA smartAIS Transponder och Remote Vessel Monitoring. Den ger alltså en bra bild över vad som pågår i närheten av den egna båten med bland annat aktuella AIS-positioner.

Vesper Marine Cortex sätter ny standard för användningen av VHF. Touchskärmen gör den lika enkel att använda som en smartphone, men i Cortex finns mycket mer intelligenta möjligheter.

Den inbyggda Class B SOTDMA smartAIS transpondern gör det enkelt att följa andra båtars och fartygs rörelser direkt på skärmen. Man kan till exempel trycka direkt på ett annat fartyg på skärmen för att göra ett DSC-samtal.

Systemet tillåter upp till tio handenheter per station. Användarna kan se olika information i respektive enhet oberoende om någon pratar i en annan enhet.

Cortex har en 10W högtalare och kan kopplas till annan elektronik via NMEA 2000, även andra flerfunktionsskärmar.

Info: www.vespermarine.com