11 oktober, 2019

Båtmotorstölderna minskar i landet men ökar i Stockholmsområdet

Båtmotorstölderna ligger på en fortsatt mycket hög nivå. Trenden är att stölderna minskar något i hela landet, men att de har ökat med 19 procent i polisregion Stockholm i år.

Detta framgår av den senaste statistiken från Brå, som publicerades av Larmtjänst 11 oktober. Totalt har antalet båtmotorstölder passerat 2 500 stycken för helåret de senaste åren. Det motsvarar motorer för cirka 300 Mkr. Den absoluta majoriteten förs ut ur landet av internationella stöldligor, främst österut.

Under de tre första kvartalen har det polisanmälts 1790 båtmotorstölder i Sverige, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2018. Dock har stölderna i polisregion Stockholm ökat under året med 19 procent. Det visar den senaste statistiken från Brå.

Under det första kvartalet ökade antalet båtmotorstölder med 19 procent i hela Sverige. Ökningen kunde man se i alla polisregioner.

– Vi såg att nya grupperingar, internationella brottsnätverk, gav sig på vinterförvaringen som oftast är obevakad. Det har helt enkelt blivit svårare att stjäla båtmotorerna under sommarperioden då Båtsamverkan är igång vilket kan ha bidragit till en förflyttning av antalet stölder under vinterhalvåret, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Sedan maj månad fram till sista september i år har däremot antalet stölder börjat minska i landet jämfört med samma period 2018. Under året har det polisanmälts totalt 1 790 båtmotorstölder vilket kan jämföras med samma period 2018 då det polisanmäldes 1 941 båtmotorstölder.

Diagrammet visar antalet polisanmälda båtmotorstölder under 2018 och 2019 fördelat på månad.

Diagrammet ovan visar stöldutvecklingen i polisregion Stockholm.

Källa: Larmtjänst.

Lars-Åke Redéen

 

För att minska risken för båtmotorstöld:

Gå med i Båtsamverkan.

Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer

Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb.

Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad.