14 oktober, 2019

Fler eldrivna nyheter från Seldén

Seldén bygger vidare på sitt eget Can-Bus system ”SEL-Bus” med en spänningsomvandlare som möjliggör små smidiga elmotorer för olika funktioner ombord. Först ut var den nya versionen av Furlex Electric som lanserades 2018 och nu är det dags för rullmasten att elektrifieras och i samband med detta lanseras även en helt ny elvinsch.

Pressmeddelande:

Seldéns marknadschef Mats-Uno Fredrikson förklarar.

– Vi vill förenkla seglingen för alla de seglare som har en förhållandevis stor båt men en liten besättning och som vill fortsätta segla med den båt de redan har. Bekväm hantering och trygg segling står i fokus och genom att komplettera sin rullmast och sitt rullfocksystem med en elmotor får man just det.

E40i – En lättplacerad elvinsch

En önskvärd placering av en elvinsch är på rufftaket för hantering av fall, uthal och andra linor. De elvinschar som redan finns på marknaden har en motor som kommer ner i ruffen, men Seldéns E40i har motorn helt integrerad i trumman och endast tre 6 mm2 kablar som passerar genom båtens däck eller rufftak. Det finns därigenom ingenting som kompromissar med ståhöjden inne i båten. Vinschen kan köras med tre olika hastigheter vilket gör den idealisk för hantering av i synnerhet storfallet.

E40i samt SEL-Bus systemet beräknas kosta 39 500 kr.

SMF – Synchronized Main Furling

En elmotor i masten som kan monteras i en befintlig rullmast är synkroniserad med E40i. Mastmotorn matar ut rullstorseglet ur masten och elvinschen tar hem slacket i uthalet. Allt sköts med en knapptryckning och motorerna anpassar hastighet efter belastning. När E40i används för SMF reducerar den automatiskt kraften om belastningen blir för stor så att inte seglet och rullsystemet riskerar att överbelastas. När man rullar in seglet släpper man på uthalet och trycker på knappen för inrullning.

Mastmotor, elvinschen E40i samt SEL-Bus system kommer att kosta ungefär 85 000 kr.

Monteringsarbetet tillkommer.

 

Seldén premiärvisar E40i och SMF konceptet på branschmässan METS i Amsterdam 19–21 november.

Info: www.seldenmast.se