21 oktober, 2019

Tydligare besked om regler för träbåtar

Reglerna för hur träbåtar ska bottenbehandlas har  fått ett förtydligande. Flera myndigheter har enats med träbåtsägarnas representanter.

Uppgifterna kommer från Pierre Dunbar, som är ordförande i Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar. I september var han inbjuden till ”Skrovmålsrådet” tillsammans med Gunnar Carlsson från Båthistoriska Riksföreningen och Thomas Larsson från Stockholms Yachtsnickeri.

– Båtar som har sin huvudsakliga tillvaro under säsong utanför Mälaren i får bottenmålas med den ”giftfärg” som ska användas i salt- eller bräckvattenmiljö. Till och från uppläggning i sötvattenmiljö är med andra ord godkänt, säger Pierre Dunbar.

Följande som gäller för träbåtar:

Närmast trä är målning med mönja OK.

Därefter ska man måla med grundfärg på mönjan.

Slutskiktet mot vatten är godkänd bottenfärg för det område båten vistas i mestadels under säsongen.

Det innebär för insjöar med sötvatten, därför godkänd bottenfärg, för Östersjön till en linje i norr godkänd färg för just Östersjön.

För Västkusten gäller godkänd ”Västkustfärg”.