25 oktober, 2019

Tre båtbyggare får bevis för yrkesskicklighet

Den 6 november får närmare 275 hantverkare inom 38 hantverksyrken ta emot sina gesäll- och mästarbrev som vittnar om deras hantverkskunnande och yrkesskicklighet. Tre av dem är båtbyggare, som får ta emot var sin medalj.

Ett antal olika hantverkare kommer de till Blå Hallen i Stockholm 6 november för att ta emot sina bevis för hantverkskunnande och yrkesskicklighet under den högtidliga gesäll- och mästarbrevsutdelningen.

De 38 olika hantverksyrkena representeras av inte mindre än 272 gesäller och mästare från hela Sverige, där några tar emot både gesäll- och mästarbrev denna kväll. Två av dem är båtbyggarna Christina och Johnny Andersson från Henån. Matti Müller från Ingemarsö tar emot sitt gesällbrev under kvällen.

Vägen till gesällbrevet är lång och utan genvägar. För att bli antagen fordras att lärlingen eller eleven genomgått en omfattande teoretisk och praktisk utbildning och oftast inför en särskild granskningsnämnd av erkända yrkesmän avlagt godkänt gesällprov. Gesällprov kan avläggas i cirka 80 yrken där varje yrke har särskilda bestämmelser om vad som granskas och betygsätts. Under kvällen delas 164 gesällbrev inom 30 olika yrken ut.

Utöver gesällbrev kommer några särskilt skickliga hantverkare att få ta emot medalj. Den stora belöningsmedaljen i silver får endast de gesäller som får högsta betyg på gesällprovet. Samtliga tre båtbyggare får motta denna medalj under kvällen.

För mästarbrev krävs ”skicklighet och erfarenhet”, minst sex år i yrket samt kunskap i bokföring och kalkylation. Även för mästarbrev finns särskilda bestämmelser för varje yrke. 112 mästarbrev inom 26 olika hantverksyrken delas ut under kvällen.

Foto: Jenny Thörnberg.