30 oktober, 2019

Kraftig ökning av båtmotorstölder – Värmdö och Nacka värst drabbade

Båtmotorer stjäls som mest nu på hösten när båtengagemanget sjunker. Värst drabbat är polisregion Stockholm, där stölderna har ökat med 19 procent under året, enligt Larmtjänst. På Värmdö och i Nacka har det skett en fördubbling av antalet stölder.

Ungefär hälften av alla båtmotorstölder sker under vinterhalvåret. Dessa veckor på hösten när båten tas upp ur sjön är de mest kritiska för båtägare. Internationella ligor passar på att stjäla motorn när båten tagits upp på land inför vinterförvaring.

Sett till hela landet har antalet stölder av båtmotorer minskat med åtta procent under årets nio första månader, jämfört med motsvarande period förra året. Men på vissa håll har utvecklingen gått i motsatt riktning.

Totalt har 1 788 båtmotorstölder anmälts i Sverige i år. Mer än var tredje stöld, 648 stycken (36 procent), skedde i Polisregion Stockholm. Den största ökningen syns på Värmdö och i Nacka, där det skett nära en fördubbling.

Båtmotorer – Anmälda brott per region 2019:

Stockholm 648

Väst 370

Öst 87

Mitt 151

Syd 78

Bergslagen 117

Nord 53

Övriga 125

– Nu när vi går in i den mörka perioden så ökar risken för båtstölder. Aktiviteter i enskilda bryggor, marinor och vid sommarhus är mindre nu och då passar tjuvarna på. Särskilt när båten ligger obevakad för vinterförvaring, säger Arvid Böhm, båtexpert på försäkringsbolaget If.

Stölderna sker ofta vid småbryggor, tomma fritidshus och på garageuppfarter. Ligor kartlägger ofta områden innan de slår till. En ny teknik som används är till exempel drönare för att reka områden.

– Vilka områden ligorna väljer att koncentrera sig på skiljer sig från år till år, men nu i år ser vi att de har riktat in sig på några få kommuner i Stockholm. Problemet är att vi inte vet var de kommer att slå till nästa gång, säger Arvid Böhm.

Framför allt är tjuvarna intresserade av moderna fyrtaktare. Yamaha och Suzuki toppar listan. De flesta smugglas till andra länder.

Vad kan man som båtägare göra för att minska risken att ens egen motor blir stulen?

De bästa skyddet är att ha god tillsyn över båten.

– Se till att båten bevakas en längre period in på hösten, särskilt om nätterna. Lås in båtmotorn i en byggnad när den inte används under vintern. Att låsa in hela båten i en byggnad minskar också risken för stöld. Det kan vara lite omständligt men det fungerar, säger Arvid Böhm.

Har man svårt att göra de här sakerna under vinterförvaringen, kan man välja att plocka av växelhuset och ta med motorkåpan. Det minskar attraktionen att ta just motorn och förhoppningsvis slipper man då stöld.

– Använd ett bra märksystem. Det ökar chansen att få tillbaka motorn om den skulle bli stulen. Det finns flera olika leverantörer av system på marknaden idag, säger Arvid Böhm.

En annan viktig sak att tänka på är spårsändare, som hjälper till att lokalisera var motorn befinner sig om motorn blir stulen.

– Det är viktigt att spårsändaren är laddad och att man vet hur den fungerar och ska hanteras, om det visar sig att motorn flyttas, säger Arvid Böhm.

Ifs tips för att minska risken för att båtmotorn blir stulen:

Preventivt

Plocka av och lås in motorn

Lås in hela båten

Plocka av motorkåpa och/eller växelhus om motorn

Placera båten så att ekipaget måste flyttas innan motorn går att få av

Märk båt och motor med ett märksystem

Placera en spårsändare i motorn

Fyll i Båtkortet, finns att ladda ner hos larmtjänst och polisen

Båtmotorer som stjäls mest:

Yamaha

Suzuki

Mercury

Honda

Evinrude

Tohatsu

Selva

Källa: Polisen

Ifs tips för att undvika att båtmotorn blir stulen:

Om det är praktiskt möjligt att ta av utombordsmotorn – gör det. Montera av motorn och förvara den inlåst i en byggnad som enbart du har tillgång till alternativt hos en professionell förvaringsfirma eller verkstad.

Plocka av motorkåpan och montera bort växelhuset om du inte kan låsa in hela motorn, detta gör din motor mindre attraktiv att stjäla.

Du kan förvara båten med motorn kvar hos en marina. De kan då även serva motorn inför kommande säsong.

Låskrav för utombordsmotorer som sitter kvar på båten

Den ska vara fastlås eller fastmonterad på godkänt sätt för att båtförsäkringen​ ska gälla fullt ut.

Motor upp till 50 hk måste vara fastlåst på båten.

Motor över 50 hk ska vara monterad efter tillverkarens anvisningar. Inget övrigt låskrav.

Källa: If.