18 november, 2019

Svenskt fokus på hållbarhet i marinbranschen

När branschmässan Metstrade öppnar i Amsterdam tisdag 19 november sätter de svenska företagen fokus på miljö och hållbarhet. Sweboat Båtbranschens Riksförbund ska bland annat lansera sitt eget miljöarbete.

Vissa delar av båtbranschen verkar inte riktigt ha förstått att det gäller att arbeta för ett uthålligt och miljövänligare båtliv om vi ska kunna ha något båtliv i framtiden.

På årets Metstrade, som pågår till och med 21 november, är det dock många företag som på olika sätt visar hur viktiga miljöfrågorna är för dem. Allt från små uppfinningar till hela system för att tackla miljöfrågor i till exempel hamnar och på större båtar presenteras på den här mässan, som är båtbranschens största internationella mötesplats.

I den svenska paviljongen, som arrangeras av Sweboat, visar både Sweboat själva och de deltagande företagen prov på hur miljöfrågorna hanteras i Sverige. Troligen är detta första gången ett lands paviljong med många nationella företag gör något liknande på arrangerande RAI Amsterdam.

– Jag är väldigt stolt över att presentera Sweboats miljöprogram i vår paviljong. Det är helt i linje med Metstrades egen miljöpolicy för att uppmuntra andra företag i marinbranschen att ta tag i de här frågorna, säger Malin Troberg, projektledare för den svenska paviljongen.

De frågor som får extra fokus bland de svenska företagen är:

Sweboats Miljöfond.

Miljö- och hållbarhetspolicy för medlemsföretagen.

Rådgivning och träning i hur man hanterar båtar på ett miljöriktigt sätt.

Forskning och utveckling för miljövänlig design, produktion och minskade emissioner.

Miljöutmärkelse för att stödja initiativ inom miljöarbetet.

Kundinformation med råd och tips.

Den svenska paviljongen arrangerad av Sweboat finns i Hall 12 på RAI Amsterdam.