Inga ändringar i lagen om sjöfylleri

Det verkar inte bli några ändringar i lagen om sjöfylleri. En promemoria som överlämnades 18 november 2019 föreslår oförändrade nivåer.

Den PM som överlämnades till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) heter ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri”. I den beskrivs både frågor kring trafikbrott och kring sjöfylleri.

Författaren konstaterar att det har varit mycket diskussion kring de nuvarande reglerna för fylleri på sjön. Sedan 2010, när lagstiftningen infördes, menar författaren att ”Antalet dödsolyckor med fritidsbåtar har minskat sedan år 2010 när lagstiftningen infördes. Det glidande femåriga medelvärdet låg år 2011 på 36 och är nu nere på 23 personer.” Någon statistik som påvisar det direkta sambandet mellan antalet alkoholpåverkade förare och antalet olyckor presenteras dock inte.

Ett av uppdragen var att utvärdera tillämpningen och effekterna av lagstiftningen om ett utvidgat straffansvar för sjöfylleri i form av en fast, nedre promillegräns som infördes i sjölagen (1994:1009) år 2010.

Promemorian i sin helhet finns här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/ds-201922/

En kommentar till “Inga ändringar i lagen om sjöfylleri”

  1. Trist. Många menade redan vid tillsättningen att denna utredning redan hade fått ”facit” av sina uppdragsgivare. Någon formell utvärdering har inte skett då inga relevanta kriterier ställts upp. Utredaren visar total okunnighet inför båtlivet. Ignorerar alla båtorganisationer, sakkunniga i sjörätt och sjöliv samt rena fakta. Istället upprepas samma floskelsnack – sufflerat från Transportstyrelsen, KBV m.fl – med prefixen det ”antas”, ”verkar”, ”upplevs ”, ”är sannolikt” . Alltså rent tyckande.
    Morgans påstående om att olyckorna minskat med 30% sedan 2010 är ju – som tidningen påpekar – helt irrelevant. Det har minskat i samma härad i 40 års tid och det synes ingen koppling till promillelagen. Med det minskade båtlivet kommer därtill färre olyckor. Så förbjud båtliv så blir det noll….. ☹

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*