17 januari, 2020

Karlstads Segelsällskap ”Årets Båtklubb” 2019: Karlstads Segelsällskap i fokus på Båtmässan i Göteborg

Karlstads Segelsällskap har utsetts till Årets Båtklubb 2019. Det är tidningen Båtlivs redaktion som har valt denna stora och väletablerade båtklubb i en landsomfattande omröstning. Prisutdelningen sker på Stora scenen på Båtmässan i Göteborg lördag 1 februari.

I år är det jubileum för utnämningen Årets Båtklubb. Tidningen Båtliv, medlemsmagasin för Svenska Båtunionen, utser för tionde gången en båtklubb i Sverige som har utmärkt sig på ett särskilt sätt. Årets vinnare är Karlstads Segelsällskap. Det är en anrik båtklubb som bildades 1884 och idag har cirka 1 100 medlemmar.

– Vi tycker att utmärkelsen är fantastiskt rolig att få. Den är ett kvitto på att vi gör saker rätt, säger Anders Olsson, vice ordförande för Karlstads SS.

Ett av skälen till att Båtliv valde Karlstads Segelsällskap till Årets Båtklubb 2019 är att det är en förening som jobbar med ständig utveckling för att möta framtidens krav och förväntningar från medlemmarna.

– Vi jobbar bland annat med digitalisering, värdegrundsarbete, miljöarbete, parasegling och Hamnens Dag. Vi har också en egen holme och visar upp oss för framtida medlemmar och kringboende, vi har kafékvällar med marina teman, prova på segling för nya och framtida medlemmar och integrationssegling för nyanlända, bara för att nämna något av allt det som föreningen arbetar och står för.

Segelsällskapets styrelse har tagit fram en långsiktig handlingsplan, där de började med värdegrundsarbetet. Med 1 100 medlemmar och en stor omfattande verksamhet, där allt sköts på ideell basis och med många viljor, så måste det finnas tydliga regler som efterlevs av alla.

– Vi tar också hand om våra medlemmar, gamla som nya, alla skall känna sig välkomna och som en del i föreningen. Alla vet vad som förväntas och därmed blir ett medlemskap i KSS enkelt, säger Anders Olsson.

Karlstads Segelsällskap hemsida: www.kdss.se

Båtlivs hemsida: www.batliv.se

Tidningen Båtlivs motivering till priset:

”Karlstads Segelsällskap har en bred och omfattande verksamhet, baserad på ett modernt båtliv och en relevant värdegrund. Klubben är verksam året runt med allt från kappseglingar, eskadrar, kurser och parasegling till Hamnens Dag.”

Bildtext:

Karlstads Segelsällskap är Årets Båtklubb 2019, utsedd av tidningen Båtliv. Foto: Karlstads SS.