Sveriges första havsplaner på gång

Sverige kan få sina första statliga havsplaner. I december lämnade Havs- och vattenmyndigheten sina förslag till regeringen.

När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna. Mer än 150 organisationer har deltagit i arbetet.

– Havsplaner är till för att havet ska användas hållbart. Havsplaneringen förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Många ska samsas om havet. Sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor.

– Havsplanerna vägleder om användningen av havet, sett till helheten. Planerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar i beslut, planering och tillståndsprövningar, berättar Jakob Granit.

– Vindkraft är en av de frågor som väckt mest synpunkter. Kanske för att det finns många sätt att se på vindkraften. Vindkraften behövs för att nå målet om 100 procent förnybar el till år 2040. Samtidigt får den inte störa Sveriges försvarsförmåga, och inte förstöra naturen i havet, säger Jakob Granit.

Vindkraften har också internationella dimensioner. Polen, Tyskland och Danmark planerar vindkraft i havet, och Europas elnät kopplas samman, medan näringslivet vill ha förutsägbarhet för att kunna investera klokt.

Källa: HaV.

Fakta: Havsplaner

  1. Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet, alltså Kattegatt och Skagerrak.
  2. Det är första gången Sverige tar fram statliga havsplaner.
  3. Havsplanerna täcker 123 000 km2 – ungefär en fjärdedel av Sveriges landyta.
  4. Havsplanerna börjar en nautisk mil från baslinjen, som oftast följer lågvattenlinjen utmed kusten.
  5. Havsplanerna täcker hela den ekonomiska zonen och största delen av territorialhavet.
  6. Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar.
  7. Havsplaner handlar om utrymme och placering, var olika aktiviteter bäst kan ske.
  8. Havsplaner handlar om framtiden – att styra mot den framtid samhället vill ha.
  9. Alla EU-länder med havsområden tar fram havsplaner, i enlighet med EU:s ramdirektiv för havsplanering.
  10. Här finns förslagen till havsplaner och kartor: www.havochvatten.se/havsplanering.

Bildtext:
Många har deltagit i arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner, över 150 organisationer, från lokala föreningar till internationella organisationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*