29 januari, 2020

Enkät om båtmotorstölder – hjälp oss med fakta!

Tusentals svenska båtägare har fått sin båtmotor stulen de senaste åren. Nu vill tidningen Båtliv och polisen veta mer om stölderna och behöver därför din hjälp. Du hjälper oss genom att fylla i en enkät via länken nedan så att vi får mer kunskap.

Bland det vi vill veta märks:
– Var båten låg när stölden inträffade etc.
– Hur många som drabbats som är med i en båtklubb.
– Hur många som är med i Båtsamverkan.
– Om de stulna motorerna har haft spårsändare.

Lika viktigt är att du som inte varit utsatt för stöld/intrång också svarar. Enkäten omfattar sex frågor och återsänds till Båtliv när du fyllt i och klickar på skicka in.

Svaren kommer att sammanställas och redovisas i tidningen Båtliv  under våren.
Även polisen får tillgång till resultatet.

Vi garanterar  att alla svar är anonyma och inte sprids på något sätt.

Tack för hjälpen!

Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2K4MOSJej8K3Q3PEAGKmhbgmtTgm79v6S_vhWcFN_rXa1Ew/viewform