13 februari, 2020

SBU:s Miljökonferens 7–8 mars på Allt för sjön

Den 7–8 mars hålls SBU:s i samband med Allt för sjön i Stockholm. Den arrangeras för SBU:s båtförbund och till dem anslutna båtklubbar.

Miljökonferensen inleds lördagen 7 mars kl. 14.15 med ett inledande föredrag. Anmälan görs separat via länk på SBU:s hemsida batunionen.se

Info och anmälan: https://batunionen.se/svenska-batunionens-miljokonferens-vast-2020/

På programmet:

Kan mitt båtliv rädda vår havsmiljö?

Joakim Hansen Miljöanalytiker, Stockholms Universitet.

I oktober kom Havsmiljöinstitutets stora rapport som ingående beskriver hur fritidsbåtlivet påverkar havs- och vattenmiljön. Föredraget går igenom de miljöproblem som båtlivet kan orsaka och ger utifrån båtägarens perspektiv råd om vad vi som enskilda båtägare kan göra för att minska vår påverkan.

Diskussion och workshop

Hur pratar vi båtmiljö i våra båtklubbar och vad kan Havsmiljöinstitutets rapport innebära för den enskilde båtägaren? Rapporten kommer att ligga till grund för många diskussioner. Passet ger möjlighet att diskutera viktiga åtgärder och Miljökommitténs syn på en del frågeställningar och förslag.

Miljötillsyn i båtklubben

Nina Hertzberg, Ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor på SBU.

Många kommuner bedriver eller är på väg att starta miljötillsyn på båtklubbar. Fördraget går igenom hur båtklubben kan förbereda sig inför tillsynen och vad man behöver kunna redovisa. Föredraget går också igenom hur processen sker om det kommer anmärkningar på miljöarbetet och vilka skyldigheter båtklubben har.

XRF-mätning i båtklubbens regi

Peter Karlsson, verksamhetschef, SBU.

Svenska Båtunionen har i samarbete med Nacka Kommun och Saltsjön-Mälarens BF under vintern genomfört ett pilotprojekt med mål att till hösten kunna tillhandahålla XRF-mätningar för båtklubbar anslutna till våra regionala förbund. Fördraget går igenom vad som krävs och hur det kommer att gå till när båtklubben utför mätningar och vad som ska redovisas.

Skrapprovning som alternativ till XRF-analys av bottenfärg

Roland Örtengren, Miljökommittén.

När XRF-mätning inte är tillgänglig kan båtägarna enskilt eller i klubben ta skrapprov och skicka in till ett labb för analys. Information ges om hur provet tas, beställs och skickas in till labbet. Svar ges inom ca en vecka.

Båtmiljöcoacher – En resurs för all klubbar

Hans-Jörgen Alsing.

Båtmiljöcoacherna är tänkta att vara Svenska Båtunionens resurs för att sprida vårt kunnande till och vara ett stöd för våra båtklubbar gällande båtmiljöfrågor. Vi går igenom arbetssätt, förväntningar och tittar på tillgängligheten under 2020.

Båtmiljö.se

Stellan Dahlberg, Miljökommittén.

Båtmiljö.se är Sveriges ledande båtmiljösajt och drivs av Svenska Båtunionen. Föredraget går igenom sajten och hur informationen kan användas av båtägare och i båtklubbar och båtförbund.

Miljökommitténs mätningar av metaller i vatten

Roland Örtengren, Miljökommittén.

Redovisning av resultaten från mätningar av halten biologiskt aktiv koppar i några hamnar i Göteborgsområdet 2017, 2018 och 2019, finansierade av SBU och SXK.

Skrovmålet

Roland Örtengren, Miljökommittén.

Skrovmålet är projekt som initierats av Miljömålsrådet och drivs av Transportstyrelsen tillsammans med flera andra myndigheter. Vid presentationen ges översikt och en sammanfattning av ”kopparrapporten” som kom i oktober.

Vad har Svenska Båtunionen gjort och vad vill vi fokusera på under året. Är fritidsbåtars miljöpåverkan ett område för nytt projekt?

Vi sammanfattar de olika aktiviteter och möten som varit under gångna året och vilka resultat vi hoppas att vi uppnått. Nu vill vi gärna höra vad ni som deltar i konferensen tycker har varit bra och vad som ni vill att vi ska satsa på under kommande år.