3 mars, 2020

WWF: Världens länder misslyckas att nå FN:s havsmål

Tre av FN:s fyra hållbarhetsmål för att rädda havet som löper ut 2020 kommer inte att uppnås. Det menar WWF som i en ny rapport slår larm till europeiska beslutsfattare och de globala undertecknarna av FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det handlar om allt från överfiske till brist på skyddade områden.

Pressmeddelande:

– EU:s medlemsstater har haft svårt att klara sina åtaganden för biologisk mångfald, friska havsekosystem och hållbart fiske. Därför hoppas vi nu att EU under supermiljöåret 2020 verkligen är beredda att lyfta åtgärder för haven som en del av kommissionens nya gröna giv, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Bristande politisk vilja och finansiering är några orsaker till att länderna haft svårt att genomföra havsmålet, SDG 14. Tre av fyra delmål till 2020 kommer inte att ha uppfyllts och det fjärde endast delvis. Effektivt skydd av marina ekosystem med förvaltningsplaner saknas och EU:s fiskeflotta har fortfarande för stor kapacitet. Skadliga fiskesubventioner har återinförts och överfisket är ett problem.

Havens ekosystem förser oss med syre att andas, fisk att äta, skydd av kuster, klimatstabiliserande regleringar och mycket mer. Havsmiljön är också viktig för rekreation och turism.

– Alla dessa värden hotas om vi inte lyckas stoppa förlusten av havens biologiska mångfald, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Rapporten visar att havsmålet, SDG14 spelar stor roll för övriga hållbarhetsmål. Cirka 38 procent av alla 169 delmål kan bara nås om havsmålet genomförs framgångsrikt. Det gäller bland annat att bekämpa fattigdom (SDG1) och hunger (SDG2) liksom klimatförändringar (SDG13).

Under 2020 ska världens ledare fatta en rad viktiga beslut för planetens framtid. Det handlar om en ny plan för natur och biologisk mångfald inom ramen för FN, viktiga steg för att genomföra Parisavtalet för klimatet, ett nytt bindande avtal för haven och förnyat åtagande för de globala hållbarhetsmålen.

EU:s fisk- och skaldjursmarknad är världens största. WWF uppmanar EU till handlingskraft och att stå fast vid sina åtaganden för ett hållbart liv över och under ytan. Det behövs en sammanhängande och övergripande EU-strategi för att se till att alla mål för hållbar utveckling uppnås senast 2030, anser WWF.

– WWF ser positivt på att Sverige anslutit sig till initiativet ”30 by 30” som innebär att minst 30 procent av världens hav ska skyddas till 2030. Vi ser fram emot att detta också genomförs på hemmaplan, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Läs rapporten: http://www.wwf.eu/?uNewsID=360550

Havet under ytan rymmer ofta stor biologisk mångfald. Foto: Jurgen Freund, WWF.