4 mars, 2020

Sänkt straff efter häleri med båttillbehör

Två män hade dömts till fängelse av Stockholms Tingsrätt för häleri av båttillbehör. Domen har nu mildrats av Svea Hovrätt som ger männen villkorlig dom.

Larmtjänst skriver så här om den ändrade domen på sina hemsida:

I början av året dömdes två män i Stockholms Tingsrätt för grovt häleri. Brotten gav den ena mannen ett års fängelse och utvisning. Domen överklagades och i mars ändrade Svea Hovrätt påföljden till villkorlig dom samt som hovrätten upphävde beslutet om utvisning. Mannen har tidigare blivit dömd för liknande brott.

Den 27 november 2019 greps två personer då de hanterade stulna båttillbehör i ett förråd som en av männen tillfälligt hade hyrt. Båda männen har litauiskt medborgarskap och hade kommit till Sverige veckan innan de blev gripna, något som Gränspolisen hade informerat sjöpolisen i Nacka om eftersom en av männen under 2007 hade utretts och lagförts för häleri.

Efter en spaningsinsats grep man de två männen som i januari 2020 dömdes för grovt häleri av Stockholms Tingsrätt. Påföljderna blev villkorlig dom för den ena mannen och fängelse i ett år samt utvisning för den man som tidigare blivit dömd för liknande brott. Domen överklagades till Svea Hovrätt. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld och brottsrubricering men ändrade påföljden från 1 års fängelse till villkorlig dom. Även beslutet om utvisning upphävdes.

Källa: Larmtjänst.