6 mars, 2020

Stölder av motorbåtar fördubblades i januari

Jämfört med januari förra året så fördubblades antalet motorbåtsstölder i landet från 13 till 25 stycken. Även i Region Stockholm fördubblades antalet motorbåtsstölder från 6 till 12 stycken.

Pressmeddelande:

Det är inte bara båtar som stjäls utan även motorer. Förra året stals 2 270 båtmotorer i Sverige enligt Brottsförebyggande rådet (Brå), vilket är ungefär 6 per dag. Men det varierar mellan regionerna. Region Stockholm sticker ut med sina 933 anmälda båtmotorstölder följt av region Väst med 455.

I helgen startar båtmässan Allt för sjön i Älvsjö. Många båtintresserade finns på plats för att bli inspirerade eller köpa båtar, tillbehör eller nya motorer. Det som många inte tänker på är att kriminella också är intresserade av båtar. Vinter betyder inte semester för båtägare med aktiva tjuvar som stjäl både båtar och båtmotorer som ligger på land för vinterförvaring. Snabbt fraktas båten eller båtmotorn iväg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde. Om inte polisen kan koppla båten till rätt ägare, då går det inte heller att stoppa tjuven vid en kontroll på vägen.

– Det finns en hel del att göra för att minska risken att bli av med båt eller motor. Genom att använda certifierade lås och märka båt och motor försvårar du för tjuven, säger Lina Nilsson rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Genom Båtsamverkan kan stölder av båt och båtmotorer runt om i landet minska. Båtsamverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar oavsett årstid på båtklubb/uppläggningsplats, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Sju tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Förvara din båtmotor gärna inlåst så här års. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Källa: Stöldskyddsföreningen.