Fördubbling av motorbåtsstölderna första kvartalet

De anmälda motorbåtsstölderna i landet har ökat med 100 procent första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Samtidigt syns en ökning av antalet anmälda inbrott i fritidshus vilket särskilt berör Stockholmsområdet med 211 inbrott jämfört med 143 samma period föregående år. Fortsätt läsa Fördubbling av motorbåtsstölderna första kvartalet

Stölder av motorbåtar fördubblades i januari

Jämfört med januari förra året så fördubblades antalet motorbåtsstölder i landet från 13 till 25 stycken. Även i Region Stockholm fördubblades antalet motorbåtsstölder från 6 till 12 stycken. Fortsätt läsa Stölder av motorbåtar fördubblades i januari

Vill ge tullen befogenhet att stoppa utförseln av stulna båtmotorer

Stölder av utombordsmotorer har länge varit ett gissel för svenska båtägare. Kostnaderna ersätts till stor del via försäkringar vilket försäkringsbolagen tvingas bemöta med höjda premier. Nu är måttet rågat anser båtförsäkringsbolaget Svedea och menar att tullen måste ges befogenhet och uppdrag att agera för att stoppa utförseln av stulna båtmotorer. Fortsätt läsa Vill ge tullen befogenhet att stoppa utförseln av stulna båtmotorer