7 april, 2020

Optimerad superyacht med konstgjord intelligens

Med den snabba utvecklingen av Artificiell Intelligens (AI) är potentialen imponerande för vad som kan automatiseras till sjöss. Frågan är hur långt båtägarna vill att utvecklingen ska gå.

Det går redan idag att låta konstgjord intelligens (AI) ta över många funktioner ombord i fritidsbåtar och kommersiella fartyg. På många sätt är det en bra utveckling eftersom sjösäkerheten höjs. Samtidigt är människor som övervakar system en viktig del i båtlivet och framförandet av kommersiella fartyg. I fritidsbåtar är det främst navigations- och elutrustningen ombord som redan har börjat automatiseras.

Automatisering av fartygsmotorer, elektriska system och navigationssystem är det första som kan automatiseras.

DLBA Naval Architects utvecklar en 58 m superyacht som studeras för att få AI i alla fartygets system och därmed ta superyachten till nästa nivå.

Konceptet för att skapa en autonom superyacht kallas för TEMPO. Det är en studie som kan användas i alla fartygssystem där AI kan används för att förbättra ägarens upplevelse ombord.

Det finns tre huvudområden där Artificiell Intelligens kan användas i den marina världen – navigation, övervakning av fartygets system och automatisering av mekaniska och elektriska system. För yachter och större fartyg är fördelarna enklare att förstå med mindre bemanning ombord och outtröttliga robotar som utför enformiga sysslor.

Navigationsautonomi

Navigationsautonomi avlastar arbetsbelastningen för fartygsoperatören. Autonoma navigationssystem skapar en datamodell som använder data från sensorer ombord och informationskällor som till exempel GPS, radar, AIS, väderinformationssystem och videokameror för att navigera säkert i överbelastade områden och öppet hav.

Operatören finns dock kvar för att övervaka medan det autonoma navigationssystemet styr fartyget. Fördelarna är bland annat mindre risk för kollision, att fartyget undviker hårt väder, optimering av bränsleförbrukning och lägre arbetsbelastning.

Systemautomation

Mekanisk och elektrisk systemautomation är som att ha ett inbyggt ingenjörsteam till hands. Genom att säkerställa att fartygets system är AI-redo kan fartyget arbeta med topprestanda, utan belastning för det tekniska teamet ombord. I detta ingår att justera ventilation, slå på och av elektriska brytare, hantera pumpar eller åtgärda systemfel.

Utrustning

Antalet och komplexiteten av hjälpsystem och utrustning ombord på en yacht ökar och med det kommer en ökande efterfrågan för att tolka information från systemen. När båten är i drift och alla system är aktiva kan volymen som övervakas bli överväldigande och där kan datorer utnyttjas för att effektivisera processen och ge ett bättre resultat.

Cybersäkerhet

Med tanke på riskerna med avancerade elektroniska kommunikations- och kontrollsystem utvecklas fartyget med integrerad cybersäkerhet. Kommunikationskanaler och kritisk information måste krypteras och skyddas mot både skadlig och oavsiktlig negativ inverkan av felkonfiguration och datakompromisser. Hårdvara och programvara för autonomi bedöms för sårbarheter och säkerställs mot intrångsförsök.

Fotnot: DLBA Naval Architects är ett bolag baserat i USA. Bolaget hette tidigare Donald L. Blount & Associates, Inc.