16 april, 2020

Ett fartyg lastat med el

Framtiden för båtar innebär förmodligen eldrift, men idag fungerar det bäst på lätta snurrebåtar. När det gäller tyngre kabinbåtar måste man komplettera med en diesel. Vi har provkört en mycket intressant kombination.

Text & foto: Lars H Lindén

Det handlar mycket om eldrift i dessa tider, även för båtar. Olika företag presenterar varje år flera motorbåtar med ny och spännande teknik. Men batterierna är fortfarande alldeles för dyra och räckvidden begränsad. Ett annat stort problem är möjligheten till laddning i våra skärgårdar.

Ett säkrare alternativ är hybridbåtar. De har en kombination av eldrift och bränsledrift, oftast med en mindre dieselmotor. Elmotorn passar bra i lågfartsområden eller när resan är den primära delen av båtlivet och man nöjer sig med en fart på 6–7 knop. Dieselmotorn används för laddning av elmotorns batterier eller när man kommer ut i lite högre sjö och behöver mera kraft för att ta sig igenom vågorna.

Ett företag som satsat på denna kombination med både el- och dieselmotorer är slovenska SVP Yachts som bygger Greenline-båtarna.

Vi har provkört deras 40-fotare med två Volvo Penta-dieslar på vardera 220 hk och två elmotorer med en effekt på 2×14 kW som motsvarar ca 38 hk tillsammans. Elmotorn sitter monterad mellan D3:an och dess backslag.

Batteribanken består av tre Lithium-Polymer batterier med en spänning på 60 V och en energimängd på totalt 40 kWh (= kilowatt-timmar), 3×13,3 kWh). Laddning sker via landström, båtens dieselmotorer eller via solceller på taket som ger cirka 1 800 Watt under dygnets ljusa timmar.

Båten väger runt 8 ton, så här hade det varit nästan omöjligt med enbart eldrift med tanke på vikt och kostnader för batterier. Med den utrustning som finns idag kan man trots allt få en behaglig resa på runt 15 Nm i 6 knops fart med eldrift.

Med dieseldrift kom vi upp i en toppfart på 20 knop. Ser man till båtens räckvidd i sjömil så är dieselmotorn den självklara vinnaren, men när man jämför ljudvärden är elmotorn lika självklart den stora vinnaren.

Vid samma fart på 7 knop fick vi ett värde med dieselmotorerna på 72 dBA (mycket bra), men endast 62 dBA med elmotorerna. Enligt den officiella decibelskalan är 62 dBA samma bullervärde som ”normal samtalston”.

Artikel har publicerats i Båtliv nr 2-20.

Testresultat med dieseldrift
Fart i knop                     Varv/minut                   Ljud i dB(A)
20,0                               3990                              80
15,0                               3550                              78
10,0                               2520                              76
7,0                                1630                              72

Testresultat med eldrift
Fart i knop                     Förbrukning i Ampere  Räckvidd i sjömil, ca Ljud i dB(A)
7,1                                 470                                8         62
6,0                                 235                                15       58
5,0                                 120                                30        54

Fakta Greenline 40
Längd:                           11,99 m
Bredd:                           4,25 m
Djupgående:                 0,85 m
Deplacement:               8 000 kg
Diesel:                           2xVolvo Penta D3 (2×220 hk)
Eldrift:                           2×14 kW (ca 2×19 hk)
Pris:                               från ca 4 Mkr
Tillverkare:                    SVP Yachts, Slovenien

Info:                              www.greenlinehybrid-scandinavia.com