23 april, 2020

Sämre resultat för Volvo Penta

Volvo Penta har liksom stora delar av industrin drabbats av COVID-19. Efterfrågan på motorer och drivlinor till fritidsbåtar sjönk under slutet av första kvartalet efter en stark öppning på 2020. Volvo Penta är en del av AB Volvo, som redovisade sin rapport 23 april.

Så här skriver bolaget i sin kvartalsrapport:

Minskade leveranser och lägre resultat i Q1 Lägre leveranser (-7%), ökad orderingång (1%) Både det justerade och rapporterade rörelseresultatet uppgick till 509 Mkr (684), med en rörelsemarginal på 15,2% (20,0) Lansering av nya industrimotorer för kraftgenerering och motorer för fritidsbåtar

Marknaden för motorer till fritidsbåtar hade en god start på 2020, men försvagades mot slutet av Q1 på grund av utbrottet av COVID-19. Marknaden för kommersiella båtmotorer var på en oförändrad nivå. Marknaden för industrimotorer för maskinapplikationer bromsade in på grund av en nedgång i byggmaskin- och jordbrukssegmenten. Efterfrågan på industrimotorer för kraftgenerering har också minskat överlag, särskilt i Europa. Det råder dock fortsatt tillväxt i tillväxtmarknader, särskilt i Kina och Sydostasien.

Under Q1 2020 steg nettoorderingången med 1% till 11.437 enheter medan leveranserna minskade med 7% till 9.964 enheter. Från och med mitten av mars har spridningen av COVID-19 påverkat leveranserna negativt på grund av produktionsstopp i koncernens fabriker.

Under Q1 minskade nettoomsättningen med 2% till 3.338 Mkr (3.423). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 4%, varav motorförsäljningen minskade med 6% och serviceförsäljningen steg med 1%.

Både det justerade och rapporterade rörelseresultatet uppgick till 509 Mkr (684). Rörelsemarginalen var 15,2% (20,0). Resultatet påverkades negativt av högre FoU-kostnader, lägre motorvolymer och negativ produktmix. Jämfört med Q1 2019 påverkade förändrade valutakurser rörelse-resultatet positiv med 48 Mkr.

Under Q1 utökade Volvo Penta sitt erbjudande för yachter med ett nytt 13-liters IPS-framdrivningssystem utvecklat för lägre farter och halvplanande båtar. Därutöver visade Volvo Penta sin nya D8-motor för kraftgenerering, som erbjuder branschledande effekttäthet, kompakthet samt låg bränsleförbrukning och låga bullernivåer.

Bilden: Volvo Penta D13-IPS1350.