29 april, 2020

Fördubbling av motorbåtsstölderna första kvartalet

De anmälda motorbåtsstölderna i landet har ökat med 100 procent första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Samtidigt syns en ökning av antalet anmälda inbrott i fritidshus vilket särskilt berör Stockholmsområdet med 211 inbrott jämfört med 143 samma period föregående år.

Pressmeddelande:

Antalet stulna motorbåtar första kvartalet är högre än det varit de senaste 10 åren. Störst ökning procentuellt syns i Region Öst där det i år gjort 11 anmälningar mot 2 förra året. Den enda region som har en minskning är Region Nord med 1 anmälning i år jämfört med 2 förra året, alla övriga regioner visar på ett ökat antal motorbåtsstölder.

Under en normal vår åker många till sina landställen för att öppna upp efter vintern och lägga i båten. I år ser det annorlunda ut på grund av isolering i hemmet och uppmaningar om mindre resande i landet. Stockholm har varit hårdast drabbat av Corona och här syns också den största ökningen av inbrott. Det kan vara en av anledningarna till att både stölder av motorbåtar och inbrott i fritidshus ökat första kvartalet. Tjuven slår till när fritidshus, trädgårdar och båtklubbar står tomma vilket de troligen i större utsträckning än vanligt gjort i år.

– Fortfarande har många inte kommit ut till sina landställen på grund av rådande situation så antalet stölder och inbrott kan vara större. Det gör det viktigt att kontakta grannar som man vet är på plats och be dem se över fritidshuset och båten om man inte själv kan det just nu, säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Det är lika viktigt att se över säkerheten i fritidshuset som i den permanenta bostaden. För att minska risken att utsättas för stöld och inbrott i fritidshuset finns det flera saker att tänka på.

 

Stöldskyddsföreningens tips:

  • Starta eller delta i Grannsamverkan och Båtsamverkan.
  • Båt och utrustning bör märkas med Märk-DNA och förses med spårsändare och startspärr.
  • Sätt certifierat lås på båtmotorn.
  • Larm kopplat till larmcentral är ett bra komplement till certifierade lås och Grannsamverkan.
  • Gå samman och skaffa en vägbom till området och inhägnader vid t.ex. bryggor.

Bild från Smögenbryggan 2019.

Antal båtstölder kvartal 1

Region                 2019             2020

Stockhom             16                 30

Öst                       2                   11

Väst                     5                   10

Syd                      7                   9

Bergslagen           1                   5

Mitt                       3                   5

Nord                     2                   1

Källa: Stöldskyddsföreningen.