28 april, 2020

X Shore i samarbete för att bygga Tesla för sjön

När Zound industries-grundaren Konrad Bergström 2016 valde att satsa på elbåtar var hans dröm att bygga en Tesla för sjön. Bland annat genom samarbetet med teknikkonsultbolag Etteplan är företaget på väg att göra sig ett namn i marina kretsar.

Elfordon blir allt vanligare och tillverkas i allt större volymer eftersom bilindustrin har bestämt sig för att satsa på den tekniken. Något som även inneburit att komponenter för andra typer av elektrifiering börjat dyka upp på marknaden.

Båtbranschen följer efter i bilbranschens spår, men det tar tid. Volymerna är blygsamma och näst intill försumbara jämfört med bilbranschen, men utvecklingen av elbåtar har bara börjat.

Två undantag är elektriska utombordsmotorer, som har fått en stor marknad i Sverige, och elektriska drivlinor för segelbåtar och långsamma (deplacerande) motorbåtar. Där passar dagens teknik ofta bra vid ersättning av gamla motorer och nybyggen.

Den svenska elbåtstillverkaren X Shore vill se en framtid där motorbåtsanvändandet inte sker på bekostnad av våra gemensamma havs- och sjömiljöer.

– På många platser i världen har redan begränsningar på förbränningsmotorer i sjöar införts, något som i kombination med de teknologiska framsteg elbilsindustrin skapat kommer att öppna upp för en ny generations fritidsbåtar, säger Oscar Fors som är Chief Operating Officer på X Shore.

X Shore vill förändra sättet vi relaterar till fritidsbåtar genom att designa en ny båtupplevelse från kölen upp. Skrovet på företagets båtar är speciellt framtaget för eldrift med en egendesignad elektrisk drivlina. Gränssnittet mellan användare och båt förenklas genom användande av det senaste inom digital teknik.

2019 inledde X Shore sitt samarbete med företaget Etteplan, något som under de senaste månaderna dessutom utökats rejält. I dagsläget arbetar ett utvecklingsteam från Etteplan mer eller mindre integrerat i X Shores organisation för att möjliggöra ett effektivt samarbete.

– Etteplan har i nuläget projektledare och ingenjörer inom batteriteknik, elkonstruktion, mjukvara, mekanik, systemutveckling, testning och regulatorik involverade och när nya behov uppstår försöker vi hitta en så bra lösning som möjligt. Framöver ser X Shore bland annat behov av kompositexpertis och då ser vi till att tillgängliggöra den typen av expertis när den behövs, förklarar Peter Dahlberg som är Area Manager, SES Capital Region Sweden, på Etteplan.

Att X Shore är i framkant gällande utvecklingen av elbåtar har, delvis oavsiktligt, tvingat företaget att bli experter i en mängd områden traditionella båtbyggare inte behöver bemästra.

– Traditionella båtproducenter använde standardiserade drivlinor från ett fåtal leverantörer. Vi har utvecklat vår egen drivlina, något som kräver en spetskompetens utöver vad som krävs för att designa och bygga båtar. Etteplans djupa kompetens inom områden som mekatronik, systemdesign, testning och projektledning ger oss på X Shore tillgång till kompetens vi inte har storlek eller behov av att ha internt, säger Oscar Fors.

De flesta fritidsbåtar används mindre än 50 timmar per år. De absolut vanligaste båtturerna är relativt korta och väl inom räckvidden för X Shores båtar, vilken är upp till 70 nautiska mil beroende på hastighet.

– Här finns stora likheter med bilar som också primärt används för kortare sträckor men är byggda för att klara långa distanser. Den förändring som sker inom bilismen kommer gradvis till sjön också, men vi kommer att se olika båtar för olika behov. Vi bygger inte båtar primärt för långa transporter till havs utan för soliga dagar i sjöar och innerskärgård, där användarna vill njuta av naturen både i stunden och i framtiden, förklarar Oscar Fors.

Fotnot: Mekatronik betyder ungefär ”mötet mellan elektronik och mekanik”.

Foto: Johanna Gunnberg.