8 maj, 2020

Lysekil Women’s Match 2020 ställs in

Lysekil Women’s Match har beslutat att ställa in årets evenemang som var planerat till 3–8 augusti. Arrangörerna har noga följt utvecklingen kring Covid-19 och har tagit hjälp av smittskyddsexpertis och resonerat med kollegor i branschen. Utifrån rådande situation och den osäkerhet som finns kring de kommande månaderna så ser de att det mest ansvarfulla är att i god tid meddela det tråkiga beslutet att evenemanget inte kommer att genomföras som planerat.

Lysekil Women’s Match har sedan starten 2004 vuxit till Norra Bohusläns största årligen återkommande evenemang som varje år lockar tiotusentals besökare att följa seglingarna i Kyrkviksbukten och delta i folkfesten i Havsbadsparken.

Anna Holmdahl White är initiativtagare och projektledare för tävlingen och kommenterar beslutet så här:

– Varje morgon sedan coronapandemin tog sig grepp kring världen har jag stigit upp och jobbat stenhårt för att evenemanget skall vara en positiv händelse för såväl seglarna, våra partners, besökare och inte minst det lokala näringslivet. Något vi alla skulle se fram emot i den tuffa situation som vi befinner oss i. Vi är riggade för ännu en seglingsfest och i stort sett alla våra långvariga partners har slutit upp tillsammans med oss. Vi har laddat med nya spännande samarbeten och aktiviteter, världens bästa seglare står på kö. Kort sagt allt är riggat för att köra… men med den information och kunskap vi har om viruset idag så ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in.

Evenemanget har i samförstånd med Preem som är tävlingens huvudpartner och Lysekils kommun kommit fram till att detta är det mest ansvarsfulla beslutet att ta för att minimera smittspridning, värna om allas hälsa och inte belasta viktiga samhällsfunktioner i rådande situation. Vi vill också värna om våra samarbetspartners och leverantörer som står i startgroparna för årets genomförande och meddela dem i god tid.