5 juni, 2020

Stölderna av båtmotorer har minskat – hur blir det när gränserna öppnar igen?

Stölder av båtmotorer har minskat kraftigt under coronapandemin. Statistik från Polisen visar att stölderna nästan har halverats under den period då Sverige stängt gränserna. Det bör mana till eftertanke hos våra politiker och myndigheter, skriver försäkringsbolaget Svedea i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande:

Båtmotorstölder har under flera år varit ett gissel för båtägarna. Motorer till ett värde av mer än 200 Mkr lämnar varje år landet via sex större utförselhamnar för att landa i Polen, Baltikum eller mer avlägsna slutdestinationer som Grekland, Turkiet och Ukraina. Stölderna är välorganiserade operationer utförda av internationella stöldligor som tar för sig från det svenska smörgåsbordet. Sverige är det enda av de skandinaviska länderna som saknar utförselkontroll och drabbas därmed överlägset hårdast.

Statistik från Polisen visar på en mycket kraftig nedgång av stölderna jämfört med 2019. I maj förra året stals 225 båtmotorer, i år bara 115 – en minskning med 49 %.

– Statistiken bekräftar bara det vi redan vet – att stöldgodset lämnar Sveriges gränser. Det stopp i sjötrafiken som coronapandemin lett till har inneburit problem för de kriminella nätverken, säger Rino Carlsson, nationell samordnare för Båtsamverkan på Polisen region Stockholm.

Under fjolåret fick Polisen, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att komma med förslag på hur man genom samverkan skulle kunna bekämpa de internationella stöldligorna. Den utredning som lades fram i februari innehöll flera åtgärdsförslag. Frågan är om de hinner förverkligas i tid.

– Många av förslagen som myndigheterna presenterat är bra. Men det är obegripligt att en fungerande utförselkontroll inte finns på plats redan – det har varit på gång sedan 2006, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkringar på Svedea som försäkrar närmare 40 000 av landets fritidsbåtar.

Nu bävar båtägare, båtklubbar och försäkringsbolag för vad som händer när gränserna öppnar. Blir det återigen en fri passage för de kriminella nätverken att plocka för sig av båtmotorer och annan teknisk utrustning?

– Hinner våra folkvalda politiker driva igenom några motåtgärder innan stöldligorna återigen får härja fritt? Vi vill snarast se en tidplan med åtgärder och vilken myndighet som ansvarar för vad. Och vi har hundratusentals fritidsbåtsägare med oss, avslutar Göran Södergren.

Källa: Svedea.

Info: https://www.svedea.se/press/pressarkiv/fritt-fram-for-battjuvarna-nar-granserna-oppnar-eller-har-vi-lart-oss-nagot