11 augusti, 2020

Havstulpanvarning utlyst för Kalmar, Blekinge och Skåne län

Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning för Kalmar, Blekinge och Skåne län. Därmed kan det kan vara dags att se över och eventuellt tvätta sin båt. Lokala skillnader kan förekomma.

Tillsammans med frivilliga observatörers hjälp ser Svenska Båtunionen (SBU) att havstulpanerna har förökat sig i en större utsträckning. Det kan därför vara dags att se över sin båts skrov om det är dags att tvätta bort havstulpanernas larver som satt sig fast.

Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer längs Sveriges kustband rapporterar om havstulpanernas settling via mätplattor som är placerade vid observatörernas hemmabryggor. När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till dem som anmält sig till tjänsten.

Mer information om havstulpanvarningen hittar du på: www.Båtmiljö.se/Havstulpanvarningen

Foto: Skärgårdsstiftelsen / Karin Strandfager.

Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001. Där kan man via sms få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar i specifika geografiska områden. Varningen underlättar för båtfolk som vill göra rätt för miljön och för att slippa måla båtbotten med miljöfarlig bottenfärg.

Syftet med varningen är att få båtägare att använda andra metoder mot påväxt än giftig bottenfärg. När varningen skickas ut kan båtägaren lätt få bort havstulpanerna genom att tvätta av båtbotten, ta upp den på land eller åka in i sötare vatten. Det är viktigt att åtgärden utförs innan havstulpanerna hinner bygga sitt kalkskal alltför stort och hårt. Vinsten är en ren båtbotten, snabbare skrov och mindre avgasutsläpp hos motorbåtar. Förslag på alternativa lösningar på hur man kan tvätta sin båt hittar du på Båtmiljö.se.

Hur vet du om det är dags att tvätta båtbotten? Skalet på havstulpanen har börjat hårdna och är cirka 5 mm stora. Alternativa metoder kan vara borsttvätt, tvätta för hand, sötvatten etc. Mer information finns på www.båtmiljö.se/underhåll