3 september, 2020

Båtmotorstölderna minskade i vår – ökar starkt andra kvartalet

Under andra kvartalet 2020 har det polisanmälts 420 båtmotorstölder. Detta är en minskning med 36 procent jämfört med samma period 2019 då det polisanmäldes 653 stulna båtmotorer. Det visar den senaste statistiken från Brå.

De minskade stölderna är sannolikt en konsekvens av Covid-19 pandemin som påverkat hela samhället under denna period. Den kraftiga ökningen som har skett i sommar kommer efter att gränserna har öppnats igen. Därmed kan de internationella stöldligorna fortsätta med sina aktiviteter.

I april och maj noterades en kraftig minskning av stölderna i alla regioner utom Region Nord, jämfört med samma period 2019. I juni månad var stölderna tillbaka på ungefär samma nivå som föregående år.

– Covid-19 medförde svårigheter för de internationella brottsnätverken – både att resa in i landet och att föra ut stöldgods ur landet – vilket bidrog till en tillfällig minskning av båtmotorstölderna, säger Viktor Eklöf, utredningsinspektör på Larmtjänst.

Att stölderna redan i juni återgick till tidigare års nivåer visar att de internationella ligorna redan är tillbaka i landet. Risken är nu stor att ligorna försöker arbeta ikapp förlorade intäkter under våren. Då riskerar vi en tråkig utveckling under resten av året, säger Viktor Eklöf.

Källa och tabeller: Larmtjänst.