19 oktober, 2020

Räddningen av museifartyget M 20 påbörjad

Den 19 oktober dockades minsveparen M 20 in i Västra torrdockan på Beckholmen i Stockholm. Under de kommande sex vintermånaderna kommer det K-märkta fartygets träskrov att repareras. Projektet är ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet.

Pressmeddelande:

Reparationerna handlar om fartygets skrov i trä; stäven i ek, delar av bordläggningen i mahogny, laskar (skarvar av bordläggningen) samt sudbandet av ek (relingslist). Minsveparen M20 är i övrigt i ett mycket gott sjögående skick.

Minsveparen 20 byggdes 1941 på Neglinge varv i Saltsjöbaden. Den ägs av svenska folket gemensamt genom Sjöhistoriska Museet och Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) men drivs och sköts helt ideellt av Föreningen M 20. Föreningen får inga statliga bidrag utan är helt beroende av ideellt arbete samt ekonomiskt stöd från enskilda entusiaster.

Att hålla M 20 i gott sjögående skick är en grannlaga uppgift som förutom hängivet arbete kräver stora pengar till underhåll och reparationer. Kostnaden för reparationerna beräknas till cirka en miljon kr, vilket också är målet för den insamling som pågått under 2020. Det saknas fortfarande cirka 250 000 kr, så insamlingen fortsätter och föreningen har gott hopp om att kunna samla in resterande belopp under dockningsperioden.

Projektet med att rädda minsveparen bygger på ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet i Stockholm. Beckholmens Dockförening är en ideell förening som driver och förvaltar Västra dockan på Beckholmen. Här finns en unik erfarenhet av att torrsätta och underhålla gamla träfartyg. Båthantverkarna är en samling av mycket erfarna timmermän som arbetat med träbåtar under många år. Båthantverkarna utför träarbeten på de flesta typer av båtar och fartyg som till exempel däcksläggning, kölbyten och bordbyten. Verksamheten på Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet utgör en unik koncentration av kompetens och erfarenhet när det gäller sjöfart, fartyg och hantverkskunnande, speciellt vad gäller träfartyg.

– Detta är en stor dag för Föreningen M 20 och Fartyget M 20. Nu väntar sex månaders arbete för att säkerställa denna gamla minsvepares långsiktiga överlevnad. Förhoppningen är att vi kan sjösätta M 20 i april 2021 som en upprustad och fräsch 80-åring, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

– Vi är mycket glada att ta emot minsveparen M 20 i vår docka på Beckholmen. Normalt arbetar vi med att hjälpa till att bevara skutor och andra äldre segelfartyg. Men träfartyget M 20 är också en del av vårt marina kulturarv och vi bistår gärna i arbetet att rädda M 20, säger Jan Hedegård, ordförande i Beckholmens Dockförening.

Om Minsveparen M 20 och Föreningen M 20

Minsveparen M 20 byggdes 1941 på Neglinge varv i Saltsjöbaden under brinnande krig. Efter lång och trogen tjänst hos svenska flottan och sjöfartsverket hotades M 20 av utrangering eller skrotning 2005. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Fartyget ägs idag av Statens maritima och transporthistoriska museer, som Sjöhistoriska museet är en del av. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Vasamuseet. Föreningen M 20 har ca 250 medlemmar och välkomnar alla som vill stödja arbetet med att bevara museifartyget M 20.

Hemsida: www.minsveparen.se

Om Beckholmens Dockförening (BDF)

Beckholmens dockförening är en sektion av Sveriges Segelfartygsförbund och är verksam på Beckholmen mitt i Stockholm. Förbundet bildades 1976 och verkar för att bevara det unika kulturarv som segelfartyg utgör och föra den traditionen vidare till nästa generation. BDF driver och förvaltar Västra Dockan på Beckholmen och har gjort så sedan 1987. Här kan medlemmar och även andra fartygsägare torrsätta, underhålla, reparera och renovera sina skepp till självkostnadspris, med tillgång till trä- och metallverkstäder och yrkeskunniga hantverkare. Föreningen har sedan starten dockat in över tusen fartyg. Många träskepp har totalrenoverats under de långa vinterindockningarna och under de kortare sommarindockningarna sker ofta ett viktigt löpande underhåll.

Hemsida: http://www.beckholmen.se