19 november, 2020

Söderhamns gästhamnar utvecklas

Under senare år har Söderhamn arbetat i EU-projekt för att utöka säkerhet och infrastruktur vid några av våra gästhamnar. Nu vidareutvecklar de arbetet – energieffektivitet och gemensam marknadsföring står i fokus för projektet CBSmallPorts.

Att utveckla energieffektivitet – både produktion och tillgänglighet för hamnarnas alla användare – är ett av målen för projektet. Sedan tidigare har många hamnar investerat i säkerhet och energieffektivitet och behöver nu förutsättningar för nästa steg: utveckling och effektiv marknadsföring riktad till rätt målgrupper.

Oavsett var i Östersjöregionen hamnarna finns så är utmaningarna samma med en kort säsong för båtägarna. Därför satsar projektet på gemensam marknadsföring och omfattande online-plattformar.

CB SmallPorts har som mål att samla all relevant information i lättillgängliga onlineplattformen ”SmallPorts”. Informationen kommer att vara anpassad och tillgänglig för flera typer av användare såsom båtägare, turister och hamnägare. Deltagande hamnar planeras att presenteras vid båtmässor i Düsseldorf, Helsingfors och Stockholm.

CB SmallPorts har samlat tio organisationer och entreprenörer från fyra länder i Östersjöregionen – Finland, Estland, Lettland och Sverige. Universitet, kommuner och företag samt nationella och regionala utvecklingscenter deltar. Kunskap och erfarenhet hos deltagarna varierar vilket ger fördelen att man kan ta sig an utmaningar med en bredd av olika ingångsvärden.

Central Baltic CB SmallPorts leds och kommuniceras av Satakunta Universitet, Finland som är Lead Partner. Från Sverige deltar Söderhamns kommun och Bläse kalkbruk, Gotland. Söderhamn investerar i solcellspaneler för belysning samt grävning av en färskvattenbrunn på Klacksörarna.

Bildtext: Projektet CBSmallPorts för handlingskraftiga småbåtshamnar i Östersjöregionen pågår november 2022. På bilden syns Klacksörarna utanför Söderhamn.