2 december, 2020

Eldrift med Volvo Penta IPS

Volvo Penta har tagit fram en eldriven lösning m ed sina egna IPS-drev och elmotorer. Det gäller först två hybridfartyg som har utvecklats i samarbete med Danfoss Editron.

Fartygen ska sjösättas sommaren 2021. De använder elmotorer som integreras med Volvo Pentas IPS-system (Volvo Penta Inboard Performance Systems) och generatorer ombord.

Arbetet började våren 2020 då Penta fick kontakt med ett danskt företag, MHO&Co. Det danska företaget ville bygga två nya hybridfartyg för att transportera personal åt Ørsted, ett av världens största företag inom vindkraftverk. Fartygen kallas ”Crew Transfer Vessels” (CTV).

Lösningen blev att kombinera Volvo Penta IPS med Danfoss Editrons expertis inom marin elektrifiering samt egendesignade elmotorer och generatorer.

De 35 m (112 fot) långa CTV-båtarna är designade av i samarbete med Incat Crowther i Storbritannien och Australien och byggs av Afai Southern Shipyard i Kina. Båda fartygen får en kapacitet på 24 crew och utrustas med ett stort sällskapsrum och åtta kabiner. De ska serva Ørsteds Hornsea Two vindkraftspark, som ligger 56–65 M utanför kusten vid Yorkshire i Nordsjön.

Fem stycken Volvo Penta D8 generatorer ska ge kraft till fartygen, som därmed får en hybridlösning. Genom att använda olika många generatorer beroende på effektbehov minskas utsläppen.

Framdrivningssystemet består av en Volvo Penta IPS QUAD (fyra enheter), varav två är kopplade till Volvo Penta D13 dieselmotorer och två är utrustade med Danfoss Editrons elmotorer, som i sin tur drivs av fem Volvo Penta D8 generatorer med variabelt varvtal. Dessutom ska ett batteripack installeras så att fartygen kan köras helt elektriskt vid låga hastigheter under lång tid.

Företagen uppskattar att denna lösning sparar cirka 127 ton CO2 jämfört med traditionell drift. Oklart under hur lång tid.