9 december, 2020

Svag minskning av båtmotorstölderna i kölvattnet av corona-pandemin

Under tredje kvartalet 2020 har det polisanmälts 613 båtmotorstölder. Detta är en minskning med 14 procent jämfört med samma period 2019. Under årets nio första månader har båtmotorstölderna minskat med 22 procent visar den senaste statistiken från Brå.

Pressmeddelande:

Minskningen av båtmotorstölderna var särskilt stor under andra kvartalet 2020 vilket sannolikt är en konsekvens av Covid-19 pandemin Stängda gränser i grannländerna försvårade för de internationella stöldligorna att föra ut stöldgods ur landet. Båtmotorstölderna minskade även under tredje kvartalet i alla regioner utom Region Nord, jämfört med samma period 2019.

– Trots denna nedgång befarar vi att de internationella brottsnätverken försöker hämta hem det man förlorat under pandemin. Båtarna står nu vinterförvarade i mörker, kanske utan tillsyn och färjetrafiken ut från Sverige är igång igen. Min förhoppning är att båtägare följer våra råd att försvåra för tjuven, säger Viktor Eklöf, utredningsinspektör hos Larmtjänst.

Tips efter torrsättning av båten

  • Märk båtmotorn med motorns eget motornummer. Använd gärna något av motortillverkarnas godkända märksystem. Tänk på att 4-taktsmotorer som har 40 hästkrafter eller mer är extra stöldbegärliga.
  • Försvåra för tjuven genom att ställa båten så det blir svårare att komma åt motorn.
  • Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.

Källa: Larmtjänst.