16 december, 2020

Debattartikel: Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas

Det måste bli ett stopp på utflödet av stöldgods från Sverige. Det är budskapet i en ny, stark debattartikel av Sweboat tillsammans med 13 andra bransch- och intresseorganisationer vars medlemmar drabbas hårt av stöldligornas härjningar.Svenska Båtunionen är en av de organisationer som har framfört kravet på förändrade lagar längst.  Anledningen är främst alla de båtmotorstölder som sker varje år. I genomsnitt stjäls motorer för 200-300 Mkr varje år, den absoluta merparten förs ut ur landet av internationella stöldligor som arbetar under industriella former i Sverige.

I debattartikeln säger skribenterna bland annat:

“Vi välkomnar visserligen regeringens förslag, men förslaget kommer enligt vår uppfattning tyvärr inte att stoppa stöldligornas härjningar. Förslaget leder sannolikt till att det blir något svårare att föra in stöldgods i landet, men det kommer inte att begränsa utflödet av stöldgods ur landet.”

Läs artikeln i sin helhet:

https://foretag.sweboat.se/debattartikel-flodet-av-stoldgods-over-sveriges-granser-maste-stoppas.aspx

Foto: Tullverket Mette Ottosson.