30 mars, 2021

Uppdatering från Svenska Båtunionen

Årets ordförandekonferens hölls digitalt 14 februari. De flesta båtförbunden var närvarande och mötet blev även i år mycket uppskattat av förbundsdeltagarna och av vår styrelse. Under mötet presenterades några av våra kommittéers verksamheter.

Ungdomskommittén har tagit fram arbetsmaterial att användas i ungdomsverksamheten ute hos båtklubbarna. Det finns gratis att ladda ned från Svenska Båtunionens hemsida.

Sjösäkerhetskommittén kommer under 2021 att arbeta med att uppdatera Egenkontroll av fritidsbåt och Egenkontroll av hamnar för fritidsbåt. Under året kommer kommittén att bedriva kampanjer om hur viktigt det är att använda flytväst och vattentätt mobilfodral när man är på sjön.

Baskommittén arbetar sedan ifjol med BAS 3.0. Denna uppgraderar den tekniska plattformen och användargränssnittet mot nya medier, mobiler och surfplattor m m. Dessutom kommer kommittén att göra systemet mer användarvänligt, uppgradera manualer och hjälpfunktioner samt öka säkerheten i BAS.

Miljökommittén kommer att skapa utbildningsresurser som till exempel miljökonferenser, digitala utbildningar och hålla uppdaterad information på ”båtmiljö.se”. Under året kommer den också att arbeta med XRF-mätning och utbildning av mätförrättare.

Miljökonferensen hölls för första gången digitalt, 25 februari. Över 200 deltagare var anslutna. Olika presentationer under konferensen var bland annat:

 • Hur mycket koldioxid släpper fritidsbåtarna ut
 • Hållbara båtar går på el och byggs av lin
 • Hur stort är problemet med övergivna båtar
 • Allemansrätt och allemansvett, vad är det som gäller och vad ska man tänka på som ny på sjön
 • Hur stort är problemet med övergivna båtar

Länk till presentationerna finns på SBU:s hemsida.

Tidigare år har SBU anordnat Stora Båtklubbsdagen på båtmässorna i Göteborg och i Stockholm. Med den rådande pandemin så hölls den i stället digitalt med över 200 deltagare 14 mars. Årets föredrag var:

 • Öka säkerheten i våra hamnar
 • En viktig medlemsförmån – Båtklubbsförsäkringen
 • När Domstens Båtklubb valde BAS
 • Uteslutning av medlem
 • Olyckor på sjön – Sanningar och myter
 • Digitala årsmöten – Tips och råd
 • Nya Rorsmansmärket – En båtklubbsaktivitet för alla
 • Finns det TBT på båtklubben
 • Våga starta läger
 • Engagerad båtklubb – Så lyckas vi

Länk till föredragen finns på batunionen.se

Båtriksdagen kommer att hållas digitalt 27–28 mars. Då hålls även tre utskottsmöten samt traditionsenliga och stadgeenliga punkter.

Båtlivsundersökningen 2020 presenterades 16 mars. Det är en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. Det är Transportstyrelsen i samarbete med företaget POINT som har tagit fram rapporten. Datainsamlingen skedde via telefonintervjuer.

Svarsandelen uppgick till 34 procent för personer i åldern 20–74 år i Sverige. Det som sticker mest ut i denna undersökning är att så många som 80 procent av de tillfrågade är positiva till införande av ett båtregister. Särskilt kvinnor är positiva till detta.

Svenska Båtunionens medlemsantal har ökat de senaste åren. Nu är vi över 180 000 klubbmedlemmar samtidigt som antalet anslutna båtklubbar har ökat till 916. Antalet båtklubbar som har anslutit sig till BAS-K har även ökat under de senaste åren.

Nu när våren har kommit, åtminstone till södra delen av Sverige, så kan vi börja fixa med båtarna och planera för sjösättningen. Ha en bra vår och min förhoppning är att vaccineringen snart är i gång.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen