19 mars, 2021

Sweboats Miljöpris till Melissa Feldtmann

Melissa Feldtmann får Sweboats Miljöpris för 2021. Hon har ett förflutet som Miljöinspektör i Österåkers Kommun och är numera knuten till IVL – Svenska Miljöinstitutet.

Pressmeddelande:

Sweboats Miljöpris går till en person, organisation eller ett företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet. Exempel på detta kan vara;

  • Ett miljöprojekt/-initiativ
  • En uppfinning som gagnar miljön och/eller miljöarbetet
  • En enkel insats med stor effekt på miljön

Motiveringen från Sweboat lyder som följer:

Miljöinspektören från Österåkers kommun som väckte en sovande båtbransch till ett uttalat miljöengagemang och uppbyggnaden av ett omfattande miljöprogram. Genom stöd, råd och vid seminarier har Melissa på ett initierat och sakkunnigt sätt ledsagat branschen till ett tydligt proaktivt miljöengagemang med syftet att minska båtlivets avtryck.

Prissumman är 25 000 kr. Priset har tidigare tilldelats 2019 Optimist för havet – en Optimistjolle byggd av plastskräp från havet samt 2020 till Havsmiljöinstitutet som förmedlar kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare.

– Sweboat vill aktivt medverka till att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Det handlar om att informera våra kunder, båtägarna, och hjälpa våra medlemmar med sitt miljöarbete. Exempel är åtgärder för miljövänlig hantering, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ. För att kunna göra detta behöver vi få mer kunskap baserad på aktuell och relevant forskning. Därför är det mycket viktigt att uppmuntra och samverka med experter på området och även förmedla till dem en bild av branschens utmaningar och arbete gällande miljöfrågor, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Bildtext: Fr. v. Hanse Thorslund, Allt för sjön, Mats Eriksson, Sweboat, Göran Gross, Dyvik Marina/Sweboat, och Melissa Feldtmann.