4 maj, 2021

Äntligen – en kvinna till i Unionsstyrelsen

Vid årets digitala Båtriksdag, som hölls 27 april, invaldes tre nya ledamöter i Svenska Båtunionens styrelse: Susanne Nicklasson från Dalarnas Båtförbund, Ola Runesson från Smålands Båtförbund och Hans Johansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Detta innebär att vi nu har två kvinnor i Unionsstyrelsen, något vi inte har haft på mycket länge; Inger Högström-Westerling från Hjälmarens Båtförbund och Susanne Nicklasson.

Jag ser fram emot detta med stor glädje och förhoppning om att vi får en mer kvinnlig syn på båtlivet. Om jag får önska så skulle det vara bra om också vi kunde attrahera ungdomar, kanske inte till styrelsen men till våra olika kommittéer.

Tyvärr fick inte Unionsstyrelsen igenom sitt förslag om en höjning av medlemsavgiften för 2022. Detta kommer att medföra att SBU:s egna kapital halveras under 2021 och 2022. Det kan också innebära att de planerade verksamheterna inte kan genomföras enligt Unionsstyrelsens ambitioner och inte heller de olika projekt som har beslutats på tidigare Båtriksdagar.

I februari hade vi en ordförandekonferens som var mycket lyckad. Där framfördes önskemål om att vi skulle arrangera ytterligare en under 2021. Unionsstyrelsen planerar därför för en ordförandekonferens senare under året.

Trots covid-pandemin har båtlivet i Sverige utvecklats positivt under det gångna året. Det medför för SBU:s del att vi fått fler medlemmar, vilket innebär att vi får hjälpa till med mer information och utbildningsmaterial till våra båtklubbar. Tyvärr har covid-pandemin också medfört negativa sidor, vissa arrangemang har fått ställas in och fysiska möten i klubbarna har inte kunnat hållas. Nu ser jag ändå ljuset i tunneln eftersom covid-vaccinet håller på att ges till oss och förhoppningsvis så borde de flesta ha fått vaccinet till sommarn. Jag själv fick min första spruta vecka 14.

Jag vill gärna slå ett extra slag för vårt administrativa dataprogram BAS. Min egen båtklubb i Domsten, norr om Helsingborg, skulle modernisera sin administration från Exceldokument till ett medlemssystem, så vi valde SBU:s system BAS. Klubben såg många fördelar med att använda BAS-systemet. Bland annat ingår kostnaden i medlemskapet i SBU och programmet är modernt. Utveckling av programmet sker succesivt samt att när klubben skiftar ansvarig för skötseln av administrationen så underlättar detta mycket med ett standardprogram med en manual.

Nu hoppas jag att våren på allvar är på gång i hela Sverige precis som vaccineringen, så vi kan oförhindrat hålla på med det som vi alla brinner för.

Jag hoppas att vi snart kan ses. Sköt om er och ha en bra försäsong!

Christer Eriksson

Ordförande i Svenska Båtunionen