29 april, 2021

Nya moderna fyrar till västkusten

Under sommaren genomför Sjöfartsverket ett omfattande moderniseringsarbete bland sina fyrar i Västsverige. Arbetet syftar till att både öka fyrarnas driftsäkerhet och sjösäkerheten i området. Ett 20-tal fyrar mellan Varberg och den norska gränsen kommer att moderniseras under arbetets gång.

– I sommar genomför vi ett omfattande moderniseringsarbete bland våra fyrar längs med västkusten. Fyrarna det rör sig om är alla i dåligt skick och har passerat sin tekniska livslängd, och därför kommer vi nu att riva de gamla fyrkonstruktionerna och ersätta dem med nya. Tekniken i fyrarna får sig också ett lyft då vi bland annat sätter in nya LED-lampor och solpaneler, det handlar med andra ord om en riktig total makeover, säger Jakob Olofsson, byggprojektledare inom avdelningen Bygg och Teknik vid Sjöfartsverket.

Totalt handlar det om ett 20-tal fyrar i Västsverige som nu kommer att påverkas av Sjöfartsverkets moderniseringsarbete. Arbetet som pågår mellan juni–september månad syftar till att både öka fyrarnas driftsäkerhet och sjösäkerheten i respektive område. Samtidigt bidrar arbetet till flera andra nyttoeffekter såsom ökad tillgänglighet och minskade underhållskostnader.

Sjöfartsverket vill samtidigt uppmärksamma fritidsbåtsägare och andra som rör sig området att arbetet också kan komma att medföra vissa driftuppehåll för fyrarna.

– Vi vill uppmana fritidsbåtsägare i området att vara extra varsamma innan man ger sig ut till sjöss under denna period. Trots att majoriteten av vårt arbete sker under dagtid kan vissa driftuppehåll förekomma, bland annat mellan monteringen och den tekniska installationen av våra nya fyrkurer, säger Jakob Olofsson.

Fakta – Moderniseringsarbetet på västkusten

Under perioden juni–september genomför Sjöfartsverket ett omfattande underhålls- och moderniseringsarbete av verkets fyrar längs med västkusten. Arbetet som till stor del genomförs under dagtid syftar till att öka både driftsäkerheten för fyrarna och den allmänna sjösäkerheten i området. Arbetet utförs av Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn med besättning.

Följande fyrar och kummel kommer att påverkas av arbetet: Hallands Svartskär, Kungen, Södra Syster, Djupskär, Bråtö, Gravarne Nedre, Lyr, Råö Övre, Råö Nedre, Järnskär, Käringö Kummel, Oxskär, Porsnäsudde, Lilla Köttö, Södra Meholm, Breviksudde Övre, Koljebergskil Nedre, Strömholmen, Vinterholmen, Stenskärsrännan, Otterholmen, Fisketången Östra samt Fisketången Västra.

Sammanlagt äger Sjöfartsverket cirka 200 fyrar från Varberg och upp till norska gränsen.

Foto: Dmytro Holubynskyy.