1 juni, 2021

Med eller utan vaccin – en fantastisk båtsäsong väntar

Nu när värmen och ljuset har kommit och båtarna är i sjön så börjar båtlivet på allvar. Men för oss som arbetar i Svenska Båtunionen sker kanske det viktigaste under hösten-vinter-vår.

Unionsstyrelsen arbetar nu vidare för att trygga Svenska Båtunionens ekonomi på lång sikt. För att stärka arbetet i dialog med Båtförbunden fortsätter vi därför med de viktiga ordförandekonferenserna och i slutet av maj sker nästa konferens.

Under det senaste året är det väldigt positivt att båtlivet har ökat så kraftigt. Samtidigt som vi ser hur kraven från omvärlden ökar för varje år för ett hållbart och säkert båtliv. Striktare miljökrav, hårdare krav för förarbevis, krav på båtregister och inte sällan en särskild båtskatt. Många nya på sjön ställer också högre krav på öppenhet och tillgänglighet. En samlad och stark Båtunion för svenskt fritidsbåtliv är därför fortsatt nödvändig och viktig.

Så här års är det därför mycket aktivitet i båtklubbarna och i båtförbunden. Svenska Båtunionen har stöttat, med webbinarier kring hållbarhet och sjösäkerhet under vintern och våren, med nya utbildningsmaterialet Rorsmansmärket, med ungdomsmaterialet Jolleskolan, med XRF-projektet, med tidningen Båtlivs intressanta artiklar samt med vårt utmärkta administrativa dataprogram BAS både för båtförbunden och båtklubbarna.

Under vintern och våren har Sjösäkerhetskommittén tillsammans med NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) uppvaktat politiker och Transportstyrelsen samt lämnat remissvar till Transportstyrelsen angående förarbevis för vattenskoter. NFB är en ideell förening och intresseorganisation som utarbetar och fastställer fordringar för båtlivsutbildning och reglerar officiella kompentenser för förande av fritidsbåtar i Sverige. Nämnden auktoriserar även förhörsförrättare och håller register över avlagda intyg.

Med förhoppning om ett bra väder och att vi åter kan träffas som vanligt i våra båtar, vill jag önska er en härlig och avkopplande båtsommar.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen