11 maj, 2021

Nimbus över miljarden i omsättning

Nimbus Group med sina sju båtmärken har med marginal passerat en miljard kronor i omsättning. Under första kvartalet rapporterade bolaget en omsättning på 1 081 Mkr för rullande tolvmånadersperiod.

Det går bra för hela Nimbus Group, som är Nordens största båttillverkare. Gruppen har sju egna båtmärken som samtliga visar en positiv utveckling: Nimbus, Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper och Paragon Yachts.

Efter företagets börsintroduktion i februari i år har marknadens värdering av bolaget stigit. Introduktionen skedde på 52 kr, men nu ligger Nimbus stadigt närmare 70 kr.

Under förra året växte Nimbus kraftigt, en utveckling som har fortsatt i år med 35,3 procent organisk tillväxt under det första kvartalet. Nettoomsättningen blev 218,5 Mkr. Intressant är att orderboken vid periodens slut var 854 Mkr (704).

– Marknadsläget är starkt i Norden. Orderingången hos våra egna återförsäljare fortsätter öka och står för en stor del av vår försäljning i dessa geografier. I övriga Europa blir bilden allt tydligare och marknaden stärks nu till skillnad mot den avmattning vi såg vid samma tidpunkt 2020 och då främst på grund av de lock down åtgärder som skedde som en följd av pandemin på flera av våra marknader, säger Jan-Erik Lindström, vd Nimbus Group.

En av de enskilda båtmodeller som har haft bäst framgång är Nimbus T8. Senare i år lanseras kupéversionen, Nimbus C8.