20 maj, 2021

Ny studie om fler elbåtar och laddning i skärgården

Batterierna blir allt bättre men en övergång till elektrifierade fritidsbåtar kräver investeringar i hamnarnas elinfrastruktur. Fanns möjlighet till snabbladdning i utflyktshamnarna skulle elbåtars räckvidd fördubblas – man skulle till exempel kunna ta sig från Saltholmen till Marstrand 20 sjömil bort för laddning och returresa samma dag.

Än så länge är marknaden för elbåtar liten, men nu börjar batteriers kapacitet bli så bra att elbåtens räckvidd är tillräcklig för de flestas behov. Den stora efterfrågan och acceptansen för elbilar förväntas därför smitta av sig på fritidsbåtar de närmaste åren.

Det skriver Business Region Göteborg i ett pressmeddelande. Slutsatserna kommer från en studie initierad av Business Region Göteborg i samarbete med Grefab och Göteborg Energi.

Vidare skriver de så här:

Fortfarande innebär dock begränsningarna i den nuvarande laddinfrastrukturen att elbåtsägarens rörlighet är begränsad. Ska en övergång till elektrifierad fritidsbåtflotta i stor skala bli verklighet krävs investeringar i hamnarnas elinfrastruktur. Kunde man dessutom snabbladda batterierna under ett dagsbesök i närbelägna utflyktshamnar fördubblas i princip elbåtars räckvidd. Det skulle till exempel bli möjligt att ta sig från Saltholmen till Marstrand cirka 20 sjömil bort för laddning och returresa samma dag.

– Vi är övertygande om att elektrifiering av fritidsbåtar kommer på bred front och det kan gå snabbare än vi anar. Kanske känns det avlägset nu, men se hur fort omställningen till elfordon går. Därför är det viktigt att vi tidigt identifierar vilka hinder som finns för utbyggnad av elinfrastruktur i skärgården. Det handlar också om att få en positiv inställning till omställning bland båtägare, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg och ansvarig för maritima näringar.

Studien är ett led i Business Region Göteborgs uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer.

– Delar av utbyggnaden ligger hos kommuner och regioner och att få en bild av hur det ser ut idag var nödvändigt, men även se på vilka behov som kommer längre fram ju mer denna typ av lösning inom båtbranschen tar fart och att möta dessa behov, säger Madeleine Johansson.

Anders Söderberg är vice vd för Grefab, som samägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille kommun och Ale kommun. Total har Grefab 7 000 båtplatser och 4 200 vinteruppläggningsplatser i elva hamnar från Killingsholmen i söder till Björlanda Kile i norr.

– Vi märker ett ökat intresse för elbåtar och vi som hamnägare vill vara med och förbereda en omställning. Det kommer behövas olika typer av laddinfrastruktur. Redan i dag är det behov av laddning en elbåt kräver vid sin båtplats relativt väl utbyggt i Grefabs hamnar. Skall elbåtar bli ett alternativ för fler krävs dock snabbladdning också i gästhamnar och vid attraktiva utflyktsmål, säger Anders Söderberg.

Fakta om studien:

Business Region Göteborg har av kommunfullmäktige i Göteborg fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. Som en del i insatsen har Business Region Göteborg givit Ramboll i uppdrag att utföra en studie gällande laddinfrastrukturen för omställning till elektrifiering inom området fritidsbåtar.

Syftet med studien är att utreda och redovisa nuläge, utmaningar, behov samt förslag till åtgärder och initiativ. Detta ska sedan användas i arbetet med en elektrifieringsplan för Göteborgs Stads planering och genomförande i samband med omställningen till elektrifiering inom transportsystemet för området fritidsbåtar. Utredningen sker i samverkan med Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) och Göteborg Energi.