7 september, 2021

Ännu en fin båtsommar med många nya båtägare

Sommaren har varit helt i min smak med mycket sol och värme, vilket har medfört att jag som badkruka har kunnat bada ett flertal gånger i havet.

Jag har dessutom upplevt en härlig augustidag i Öresund på skonaren Nina. Vi fick hissa segel, ställa oss bakom skeppsratten och styra skonaren genom Öresund för fulla segel. Skonaren Nina är ett modernt segelfartyg byggd enligt en gammal förebild, danska postjakten Castor från 1867. Ninas längd med peke är 22 meter, 5,1 meter bredd och har ett djupgående på 2,4 meter och ett deplacement på 40 ton samt 7 segel med en segelyta på 213 kvadratmeter.

Även i år har Svenska Båtunionen delat ut ett stort antal flytvästar till Båtförbund och Båtklubbar samt till några kommuner. Detta har uppskattats av många och uppmärksammats av både pressen, radio och tv.

Båtmotorstölderna har kraftigt minskat i Sverige första halvåret 2021 jämfört med 2020, men tyvärr gäller det inte alla regioner i Sverige. Minskningen av stölder beror antagligen på pandemin, men det brottsförebyggande konceptet Båtsamverkan, där båtklubbarna har en viktig funktion, har haft en positiv effekt genom att stimulera båtägare och båtklubbar att vidta förebyggande åtgärder.

Jag kommer ha ett uppföljningsmöte med inrikesminister Mikael Damberg i höst för att bland annat höra efter vilka resurser som kommer tilldelas tullen och polisen för att förhindra att de utländska stöldligorna fortsätter att härja i Sverige.

Den 16 juni 2021 beslutade riksdagen om en ny lag om förarbevis för vattenskoter. Från och med den 1 maj 2022 krävs det således ett förarbevis för att få köra en vattenskoter. För att få ett förarbevis ska man ha fyllt 15 år och ha genomgått en minst två dagars utbildning, inklusive examination och praktik. Under en övergångsperiod kommer behörighet såsom Förarintyg för fritidsbåt och Kustskeppare att godkännas som ett förarbevis.

Nu får vi hoppas att slutet på sommaren blir lika bra som sommaren varit hitintills och att vi snart ses.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen