16 juni, 2021

Förarbevis för vattenskoter införs 1 maj 2022

Det blir ett krav på förarbevis för vattenskoter. Det beslutade riksdagen 16 juni.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå under tillsyn. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen. Kravet på förarbevis börjar gälla 1 maj 2022. Regler för utbildare och utfärdare av förarbevis börjar gälla den 1 juli 2021.

I ett pressmeddelande skriver Svenska Kryssarklubben att riksdagen beslutade om tre tillkännagivanden i samband med beslut om lag om förarbevis för vattenskoter. Ett av tillkännagivandena handlar om att införa ett teknikneutralt förarbevis, precis som båtorganisationerna har påpekat hela tiden.

– Vi arbetar sedan snart 40 år med säkerhetsfrågor på sjön, genom Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) inkluderat utbildning och utfärdandet av förarintyg. Det är mycket positivt att Trafikutskottet har lyssnat på oss och den kunskap vi har, säger Hans Öhlund, Svenska Båtunionens vice ordförande och ansvarig för sjösäkerhetsfrågor i Unionen.

Ur riksdagens beslut:

Riksdagen välkomnar reglerna, men anser att de är för snävt utformade och inte tar hänsyn till teknikutvecklingen. Vidare är det enligt riksdagen viktigt att man drar nytta av de organisationer och företag som i dag bedriver utbildning för förarintyg för fritidsbåt. Därför riktade riksdagen tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att den bör införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon utan att lagen ytterligare fördröjs se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att utbilda och examinera för förarbevis se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer som erbjuder utbildning och examination möjlighet att utfärda förarbevis.