17 juni, 2021

Förarbevis för vattenskoter införs 1 maj 2022

Det blir ett krav på förarbevis för vattenskoter. Det beslutade riksdagen 16 juni.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå under tillsyn. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen. Kravet på förarbevis börjar gälla 1 maj 2022. Regler för utbildare och utfärdare av förarbevis börjar gälla den 1 juli 2021.

Riksdagen beslutade om tre tillkännagivanden i samband med beslut om lag om förarbevis för vattenskoter. Ett av dessa handlar om att införa ett teknikneutralt förarbevis, precis som båtorganisationerna har påpekat hela tiden.

– Vi arbetar sedan snart 40 år med säkerhetsfrågor på sjön, genom Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) inkluderat utbildning och utfärdandet av förarintyg. Det är mycket positivt att Trafikutskottet har lyssnat på oss och den kunskap vi har, säger Hans Öhlund, Svenska Båtunionens vice ordförande och ansvarig för sjösäkerhetsfrågor i Unionen.

Med regeringens lag, som nu beslutats av riksdagen, kan förarbeviset vara på plats först till säsongen 2022.

– Även här, hade regeringen lyssnat på oss hade förarbeviset kunnat vara på plats redan nu, vilket jag är övertygad om hade sparat människoliv, säger Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben.

Regeringens lag om förarbevis för vattenskoter riskerar tyvärr att bli:

Dyr – det kommer att kosta att ta förarbeviset, vilket försvårar insteget i båtlivet. Speciellt för unga och nya svenskar, där vattenskoter ofta är inkörsporten till båtlivet. Och kom ihåg att det endast är ett fåtal som buskör.

Krånglig – i lagen frångår man den befintliga infrastrukturen för att utfärda förarintyg som idag sköts av NFB. Här ger dock riksdagen också regeringen ett tillkännagivande som säger att regeringen bör se till att den samordnande myndigheten bejakar båtlivets befintliga utbildningsorganisationer och andra externa aktörers möjlighet att utbilda, examinera och utfärda förarbevis.

Fakta Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, består av båtlivets organisationer och Transportstyrelsen gemensamt. Sedan 1985 har NFB ansvarat för utbildning och examination av förarintyg och en lång rad andra behörigheter för fritidsbåtar. Tack vare lång erfarenhet och samarbete har Sverige därför ett mycket säkert båtliv.