17 augusti, 2021

Ny version av BAS – Båtunionens Administrationssystem

Du vet väl att BAS gör ditt liv som båtklubbsmedlem enklare? Du får bra koll på din relation med klubben, vilka avgifter du betalat (eller inte betalat), vilken kö du står i, du kan anmäla dig till schemalagda aktiviteter och mycket mer. BAS kommer snart i ny version och blir ännu bättre. Syfte med uppgraderingen är att göra BAS enklare att använda och att höja säkerheten ytterligare. Om din klubb inte använder BAS idag är det nu verkligen läge att fundera på att lägga över administrationen i BAS.

Vi har idag ett väldigt stort antal användare i BAS. Framför allt antalet ”sällananvändare” har ökat explosionsartat. Längre tillbaka använde administratörer inom båtklubbar och båtförbund BAS, nu använder alla klubbmedlemmar BAS. Detta ställer högre krav på systemsäkerhet och prestanda, men även på justering av användargränssnitt så att det passar nya användargrupper, användningssätt och enheter. BAS kommer därför att få en ny teknisk plattform för applikationen och vi kommer även göra en del förbättringar i systemarkitekturen. Senaste tekniklyftet gjordes 2012. Syftet med nya BAS är främst att säkra den tekniska plattformen för ytterligare en period och att göra det enklare att använda BAS – både för administratörer och ”vanliga klubbmedlemmar”.

Utvecklingen av den nya versionen pågår och har pågått sedan 2020. Den nya versionen kommer att införas i början av 2022. Planen ser, i korthet, ut enligt följande:

Grundutveckling pågår och beräknas pågå fram till oktober. I oktober kommer ett antal båtklubbar och båtförbund göra pilottester. I november räknar vi att de flesta som vill kan testa den nya versionen (OBS! Testa – den kommer inte ännu att köras i ”skarp” version). I slutet av december kommer vi att avsluta testerna och stänga testversionen för att utvecklarna skall få lugn och ro till slutjusteringar inför releasen av den nya versionen. Runt 10 januari kommer BAS att stängas för att öppna i ny version någon vecka senare.

Presentation och utbildning i den nya versionen av BAS kommer att läggas från oktober och framåt. Som vanligt är bästa kontakten för allt rörande BAS din BAS-coach. Den uppmärksamme läsaren har upptäckt att den nya releasen kommer precis i den period man gör sin årsrapportering av medlemsantal mm. Därför kommer den rutinen att bli en annan det här årsskiftet. Mer information om det kommer under hösten, i god tid före årsskiftet.

Bilderna visar vyn “klubbkortet” i BAS-K. Det finns ett ganska stort urval av färgteman (här har jag valt ett mörkt tema eftersom det blir mer effektfullt på bild) och de olika boxarna kan placeras enligt eget önskemål. Vyn visas alltså som jag valt att komponera den. Vyn anpassar sig även efter skärmen. Om jag till exempel visar den på en hög smal skärm (mobiltelefon) så ”travas” de olika boxarna på varandra i en spalt. Klicka på bilderna för att se dem större.

Text: Patrik Lindqvist