7 december, 2021

Nu är det dags för nya tag efter Pandemin

Nu, äntligen, har Svenska Båtunionen haft ett fysiskt Unionsråds möte i Stockholm i slutet av november 2021 för våra Båtförbund. Årets Unionsråds möte handlade i stor utsträckning om Svenska Båtunionens vision, mål och verksamhet i framtiden. Utförligare information om mötet kommer vid ett senare tillfälle eftersom pressläggningen sker i skrivande stund.

Svenska Båtunionens Båtriksdag/årsmöte är planerat att ske fysiskt i Karlstad under våren 2022.

I snart två år har arbetet med en ny version av organisationens administrationsprogram BAS för Båtförbunden och Båtklubbarna genomförts och beräknas vara klart i början av 2022.

Svenska Båtunionen tillsammans med Havs och Vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet anordnade en nationell båtmiljökonferens med temat Framtidens hållbara båtliv. Konferensen samlade myndigheter och organisationer för att diskutera problembild och lösning på flera av båtlivets miljöfrågor. Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats mellan teori och praktik. På Svenska Båtunionens hemsida kommer det finnas ett referat från mötet.

Under hösten har arbetet med förändringar av Svenska Båtunionens hemsida skett så nu skall det bli lättare att hitta olika handlingar. Arbetet med förbättringar av vår hemsida fortsätter kontinuerligt.

Jag och Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, hade ett möte med inrikesminister Mikael Damberg den 4 oktober för en uppföljning av vårt tidigare möte 2019. Mikael Damberg informerade oss om att Polis, Tull och Kustbevakningen jobbar idag mycket mer underrättelsebaserat än tidigare och detta kommer långsiktigt vara avgörande för hur myndigheterna skall lyckas med att stoppa stöldligornas framfart. Dessutom har myndigheterna fått krav på att återrapportera till inrikesdepartementet. Lagstiftningen har sedan augusti 2021 skärpts så att systematiska stölder har kommit in i Brottsbalken och dessutom har straffen för häleribrott förändrats. Enligt Mikael Damberg har även det nordiska samarbetet blivit bättre, med att hindra ligorna från att komma in i landet. Vi skall ha fortsatta kontakter med varandra för att noggrant följa utvecklingen av stölderna.

Under senare delen av hösten kommer vi att genomföra de första utbildningarna inom ramen för projektet SBU-akademin. På vår hemsida finns nu ett gediget material om föreningsdrift och demokrati samlat under fliken Utbildning. SBU-akademin är tänkt att erbjudas till Båtklubbarna med Båtförbunden som avsändare på liknande sätt som vi har hanterat vårt XRF-projekt. Kansliet kommer att bjuda in alla förbund till ett digitalt informationsmöte inom kort.

Nu får vi hoppas att båtlivet kommer att vara som vanligt efter två års restriktioner och att vi kan träffas som vanligt på bryggan och i våra klubblokaler.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen