23 november, 2021

Möte med Sjöfartsverket om sjösäkerhet

Den 9 november träffade Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen Sjöfartsverket för att diskutera säkerhet på sjön. Mötet handlade om sjömärken. Sjöfartsverket vill ta bort en del märken för att dessa kostar att underhålla. Det fick Kryssarklubben och Båtunionen veta och inledde en dialog med Sjöfartsverket, som resulterade i att verket bjöd in båtorganisationerna till ett möte om en lösning.

– Vi ser det som positivt att Sjöfartsverket vill träffa oss för att få till en lösning som är bra för fritidsjöfarten. Vi vill ha kvar sjömärkena så att våra fritidsbåtsfarare kan vistas på sjön på ett säkert sätt, säger Svenska Kryssarklubbens generalsekreterare Fredrik Norén.

– Vi har kommit med egna förslag som vi gärna skulle vilja förverkliga med Sjöfartsverket. Förslag som verkligen gör nytta för fritidssjöfarten, fortsätter Fredrik Norén.

Med på mötet från Kryssarklubben var generalsekreterare Fredrik Norén. Från Båtunionen deltog Peter Karlsson, SBU:s verksamhetschef.

Sedan flera år tillbaka ansvarar, underhåller och betalar Kryssarklubben för ett 30-tal farledsprickar samt ett antal fasta märken (kummel, båkar, enstavlor) och orienteringstavlor. I anslutning till där Kryssarklubben har lagt ut sina blå bojar och Kryssarklubbens naturhamnar, har föreningen också satt upp enslinjer som man underhåller.

– Vi ser vägarna på sjön med sjömärken som en del av infrastrukturen, som vägarna på land. Sjömärken har en stor betydelse för sjösäkerheten, säger Fredrik Norén.

Utprickning av farleder och grund är emellertid främst anpassad för att fylla den kommersiella sjöfartens behov. Utprickning av farleder in till mindre hamnar och farleder betalas av kommuner, hamnföreningar, båtklubbar med fler. Även Svenska Kryssarklubben är en aktör som sedan många år underhåller utprickning i vissa farleder samt enslinjer, kummel, märken med mera. Kryssarklubben betalar för ett antal prickar i svårnavigerade områden där medlemmar ofta uppehåller sig. Syftet är att underlätta för medlemmar att röra sig utanför de stora farlederna.

Ett exempel där Kryssarklubben ansvarar för utprickningen är i S:t Annas skärgård, Kronleden respektive Skutleden. Exempel på kummel som Kryssarklubben underhåller är Rödlöga yttre i Stockholms skärgård. Exempel på enslinjer är Jungfruskär, Grönskär i Stockholms skärgård.

Bildtext: Utprickning vid Stendörren i Nyköpings kommun.