1 mars, 2022

Ljuset i tunneln för fysiska möten

Beslutet att låta restriktionerna på grund av pandemin upphöra 9 februari var positivt för Svenska Båtunionen. Därmed kan våra fysiska aktiviteter åter komma igång.

Årets ordförandekonferens, som hölls 20 februari, blir ett fysiskt möte i Stockholm med båtförbundens ordförande och min förhoppning var att alla 26 ordförande skulle komma. På dagordningen för mötet stod Svenska Båtunionens verksamheter, strategiska mål och budget för kommande år.

Båtriksdagen skulle ha hållits i Karlstad redan 2020 men kommer i stället att genomföras 26–27 mars 2022. Till årets Båtriksdag har det inkommit tolv motioner från våra båtförbund och Svenska Båtunionens styrelse har lämnat en proposition. På Båtriksdagen kommer Svenska Båtunionens styrelse sedvanligt lägga fram en verksamhetsplan med tillhörande budget för 2022 och preliminär budget 2023 och 2024.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan som ska behandlas och beslutas på årets Båtriksdag innehåller många intressanta verksamheter, bland annat så planerar våra kommittéer följande aktiviteter:

Sjösäkerhetskommittén kommer att anordna seminarier, webbinarier och informera i tidningen Båtliv om sjösäkerhet.

Miljökommittén kommer att genomföra miljökonferens för förbunds- och båtklubbsfunktionärer.

Barn- och ungdomskommittén kommer att stimulera barn- och ungdomsverksamhet för SBU:s båtklubbar genom olika arrangemang.

BAS-kommittén kommer att se till att det finns kompetenta resurser tillgängliga för drift, utveckling, support och utbildning av BAS.

Juridiska kommittén kommer som tidigare att lämna generella råd och anvisningar i juridiska frågor till båtklubbar och båtförbund samt publicera svar på vanligt förekommande frågor på SBU:s hemsida och i tidningen Båtliv.

Ändamålsbestämda projekt. Till sommaren planerar SBU att deltaga vid Almedalsveckan på Gotland i samverkan med Sweboat och Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Avsikten är att skapa uppmärksamhet kring båtlivsfrågor för allmänheten och beslutsfattare samt politiker.

Trots att båtmässorna i Göteborg och Stockholm blev inställda och att Stora Båtklubbsdagen därmed inte blev av kommer vi att anordna olika utbildnings- och informationsmöten löpande under året. Under december 2021 och januari och februari 2022 har det hållits olika utbildnings- och informationsmöten för våra båtklubbar. Dessa utbildningar har handlat om styrelsens ansvar och hur man genomför ett proffsigt årsmöte i båtklubbarna.

Årets Båtklubb 2021 har utsetts av tidningen Båtliv och det blev Sätra Båtsällskap som tillhör Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Utnämningen kommer bland annat att uppmärksammas på Båtriksdagen i Karlstad.

Nu hoppas jag att jag inte behöver orda mer om pandemin i fortsättning. I stället vill vi kunna se framemot att planera och drömma om kommande båtsäsong.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen