10 december, 2021

Integration med Cyclops Marine i nya LightHouse

Raymarine presenterar en kommande programvaruuppdatering av operativsystemet LightHouse HVAR 3.16. LightHouse 3:16, som fått sitt namn efter den kroatiska ön HVAR i östra Adriatiska havet, kommer med flera nya funktioner och smart, trådlös lastavkänning från Cyclops Marine. LightHouse programvaruutgåvor erbjuder nya, regelbundna systemfördelar för alla båtägare som använder AxiomTM-displayer.

Pressmeddelande:

Cyclops Marine grundades 2018 för att förenkla de sofistikerade lastavkänningsenheter som tidigare endast var tillgängliga för tävlingsteam och superyachtbesättningar. Integreringen av denna teknik med LightHouse HVAR 3.16 blir ett betydande tillskott och innebär ökad medvetenhet för både tävlings- och fritidsseglare.

Cyclops Marines sensorer är trådlösa, lastavkännande instrument, utformade för att mäta belastningen på segelbåtens rigg. Smarttune är utformad för att ersätta den befintliga vantskruven för antingen för- eller sidostagen, medan smartlink helt enkelt kan användas för alla segel, fall, akterstag, skot, dirkar, flagglinor och avbärare. Sensorerna ansluts trådlöst till Cyclops Marine Gateway under däck, som ansluter till Raymarines Axiom-displayer för att visa belastningen vid identifierade belastningspunkter på båtens rigg. Med LightHouse HVAR 3.16 kan användaren se strömförande, statiska och dynamiska belastningsdata som överförs av Cyclops Marines sensorer på upp till 50 givarplaceringar.

För tävlingsseglare gör realtidsvisning av spänningen i för- eller akterstaget att spänningen i skoten kan optimeras vid kritiska punkter. Skepparen kan därför öka spänningen för mer kraft eller minska den för att minska kraften, och få ut så mycket som möjligt av vindförhållandena och styrningen för att möjliggöra den snabbaste repeterbara prestandan.

Smart lastavkänning gynnar också de ofta nöjesseglande katamaranägarna. Katamarens två skrov lutar inte lika mycket i stark vind, vilket gör det svårare att bedöma lasten på seglen. Ett biminisolskydd, vanligt i varmare klimat, förvärrar problemet eftersom seglen blir svårare att se och det blir svårare att bedöma seglens effekt. Momentana spänningsdata på Axiom-displayer eliminerar sådana oklarheter.

Axiom-användare får en rad ytterligare funktionsförbättringar med den nya programvaruutgåvan LightHouse 3:16. Ankringsläget tar nu hänsyn till kölkompensation och vattenlinjens avstånd till däck och användare av MercuryTM-motorer kan nu dra nytta av ett popupfönster som förser skepparen med systeminformation och varningar om motorernas status.

Info: www.raymarine.com